Dobeles novads ir

Administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Zemgalē. Novads izveidots 2009. gadā, apvienojoties Dobeles pilsētai ar 10 apkārtējiem pagastiem.

Konsultējām, apmācījām vairāk kā

200
topošos un esošos uzņēmējus

Noorganizējām (UD veicināšanai, attīstībai novadā)

21
pasākumu (semināri, kursi, darbnīcas)

dobeledara.lv lapu apmeklēja gandrīz

13 000
jaunu apmeklētāju

Uzzini vairāk par uzņēmējdarbības veicināšanu

Projekti
Semināri

VIETĒJAIS AMATNIEK - TEV IR IESPĒJA “PALĪDZĒT RADĪT UN DARĪT KOPĀ”!

2020.gada beigās praktizējošu psihologu-ekspertu grupa no Latvijas un Lietuvas izstrādāja metodikas rokasgrāmatu “MOTIVĒTI RADĪT” amatniekiem-mentoriem, kas turpmāk būs labs ceļvedis ne tikai amatniekiem, bet jebkuram interesentam. Lasīt vairāk

Veiksmīgi īstenots projekts “Zaļā lauksaimniecība bez robežām”

Kad pirms diviem gadiem Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā tikās “Zaļās lauksaimniecības bez robežām” pārrobežu projekta komanda no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, visu acīs mirdzēja entuziasms un nepacietība ātrāk sākt jaunas aktivitātes. Lasīt vairāk

Dobeles PIUAC uzsācis realizēt projektu "Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai"

Dobeles PIUAC uzsācis realizēt starptautisku projektu "Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai". Lasīt vairāk

Top rokasgrāmata mentoriem - amatniekiem

Nereti sabiedrībai ir aizspriedumi, ka cilvēki, kuri ir bez darba vienkārši negrib strādāt. Taču starp mums dzīvo cilvēki, kuriem nav iespējams strādāt pilnu darba laiku vai pilnu darba nedēļu ārpus mājām. Tās ir, piemēram, vientuļās māmiņas ... Lasīt vairāk

Tiekamies sarunu festivālā LAMPA

Sarunu festivāls LAMPA ir vieta vērtīgām sarunām, domu apmaiņai, prāta asināšanai un redzesloka paplašināšanai – tā ir iedvesmojoša un aizraujoša platforma visiem, kam ir, ko teikt, un visiem, kas gatavi uzklausīt. Galvenais festivāla mērķis ir stiprināt demokrātijas, diskusiju un cieņpilnu sarunu kultūru Latvijā. Lasīt vairāk

Pieaugušo izglītotāji paaugstināja savas kompetences ERASMUS + projektā

Laikā no 2019.gada 18.novembra līdz 2019.gada 22.novembrim Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra apmācību speciāliste un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības pieaugušo izglītotāja Ginta Vendele – Renga piedalījās kompetenču paaugstināšanas kursā Lasīt vairāk

Dobeles PIUAC sadarbībā ar Lietuvas un Baltkrievijas partneriem sāk realizēt jaunu projektu “Zaļā lauksaimniecība bez robežām”

Šī gada februāra beigās programmas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam sākās projekta “Zaļā lauksaimniecība bez robežām” (BAG, Nr. ENI-LLB-1-117) īstenošana. Lasīt vairāk

Dobeles PIUAC īsteno Erasmus+ projektu

Profesionālai izglītībai ir izšķiroša nozīme Eiropas ekonomikā gan darbaspēka nodarbinātības veicināšanā, gan to nozaru attīstībai, kuras ir ekonomikas sistēmas pamatā. Lai pilnībā īstenotu un attīstītu Lasīt vairāk

RADOŠĀS DARBNĪCAS AMATNIEKIEM

2017.gada pavasarī Dobeles PIUAC, sadarbībā ar Anikščiai mākslas inkubatoru – mākslas studiju un Panevēžas Biznesa centru, uzsāka realizēt pārrobežu projektu "Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām", lai motivētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas un uzlabotu savu produktu konkurētspēju radošās amatniecības materiālu jomās: tekstils, stikls, koks, keramika un papīrs. Lasīt vairāk

Noslēgušās apmācības Latvijas un Lietuvas amatniekiem

Šī gada janvārī, projekta “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” ietvaros, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā uzsākās apmācības topošiem un jau esošiem mājražotājiem no Latvijas un Lietuvas.  Tajā pulcējās vairāk kā 20 mājražotāji. Viens no projekta mērķiem ir pilnveidot un uzlabot Latvijas-Lietuvas pierobežas biznesa vidi, realizējot apjomīgu 11 dienu apmācību programmu. Lasīt vairāk

Statistika

Cilvēkresursi
Infrastruktūra
Nozares
Citi

Statistikas teksts

More statistics 2

More statistics 2

More statistics 3