Projekti

Šajā sadaļā ir iespējams sameklēt nepieciešamo informāciju par visiem PIUAC īstenotajiem un esošajiem projektiem, ietverot to finansēšanas avotus, mērķus un sasniedzamos rezultātus.

Esam realizējuši

25
projektus

Apgūtais finansējums

1.8 milj
eur

Iegūti vairāk kā

60
sadarbības partneri

Aktuālie projekti

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem”, “IZPROTI, IEKĻAUJIES, SĀC”/2023.LV/UKR_KO/2/

  • 31 oktobris 2023

PROJEKTA MĒRĶIS IZPROTI - kādā kultūrvēturiskajā vidē esi nonācis, kādas ir vietējās sabiedrības vērtības, kultūra, vēsture, …

Lasīt vairāk

Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana /LVIII-068; SMEPRO 2/

  • 31 maijs 2023

PROGRAMMA Projekts SMEPRO 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. PROJEKTA …

Lasīt vairāk

Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē /Nr. 22-06-AL30-A019_2202-000006/

  • 9 janvāris 2023

PROJEKTA MĒRĶIS Aktualizēt problēmas ģimenēs, kuras izraisījusi ilgstoša covid -19 pandēmija un tai sekojošais karš Ukrainā, …

Lasīt vairāk

PROTI un DARI! /Nr. 8.3.3.0/15/I/001/

  • 28 marts 2022

PROJEKTA MĒRĶIS Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekts “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001. Projekta mērķis ir …

Lasīt vairāk

Amatu prasmes tūrisma telpā /Tour de Crafts, Nr.LLI-539/

  • 30 jūlijs 2020

PROGRAMMA Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam. Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu …

Lasīt vairāk

Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai /Med-Craft, Nr.LLI-532/

  • 6 jūlijs 2020

PROGRAMMA Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam Interreg V-A Latvijas – Lietuvas …

Lasīt vairāk

Zaļā lauksaimniecība bez robežām /BAG, Nr.ENI-LLB-1-117/

  • 22 februāris 2019

PROGRAMMA Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam Šīs ES finansētās …

Lasīt vairāk

Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām /BEE, Nr.LLI-138/

  • 1 jūnijs 2017

PROGRAMMA Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam Interreg V-A Latvijas – …

Lasīt vairāk

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

  • 1 jūnijs 2017

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). PROJEKTA MĒRĶIS Pilnveidot nodarbināto …

Lasīt vairāk

Statistika par projektiem

Tev ir jautājumi?!

Kontaktforma