Projekti

Šajā sadaļā ir iespējams sameklēt nepieciešamo informāciju par visiem PIUAC īstenotajiem un esošajiem projektiem, ietverot to finansēšanas avotus, mērķus un sasniedzamos rezultātus.

Esam realizējuši

25
projektus

Apgūtais finansējums

1.8 milj
eur

Iegūti vairāk kā

60
sadarbības partneri

Aktuālie projekti

PROTI un DARI! /Nr. 8.3.3.0/15/I/001/

  • 28 marts 2022

PROJEKTA MĒRĶIS Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekts “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001. Projekta mērķis ir …

Lasīt vairāk

Amatu prasmes tūrisma telpā /Tour de Crafts, Nr.LLI-539/

  • 30 jūlijs 2020

PROGRAMMA Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam. Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu …

Lasīt vairāk

Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai /Med-Craft, Nr.LLI-532/

  • 6 jūlijs 2020

PROGRAMMA Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam Interreg V-A Latvijas – Lietuvas …

Lasīt vairāk

Zaļā lauksaimniecība bez robežām /BAG, Nr.ENI-LLB-1-117/

  • 22 februāris 2019

PROGRAMMA Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam Šīs ES finansētās …

Lasīt vairāk

Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām /BEE, Nr.LLI-138/

  • 1 jūnijs 2017

PROGRAMMA Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam Interreg V-A Latvijas – …

Lasīt vairāk

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

  • 1 jūnijs 2017

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). PROJEKTA MĒRĶIS Pilnveidot nodarbināto …

Lasīt vairāk

Statistika par projektiem

Tev ir jautājumi?!

Kontaktforma