Realizētas projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” teorētiskās apmācības Dobelē

23 augusts 2021 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

No š.g. 3. līdz 6.augustam, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā tika organizētas projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” teorētiskās apmācības divām grupām. Pirmajai grupai apmācībās notika 3. un 4. augustā, bet otrajai 5. un 6. augustā. Katrā no grupām piedalījās 20 jaunie uzņēmēji, amatnieki, pašnodarbinātie un citi interesenti no Latvijas (Dobeles, Balvu un Preiļu pašvaldībām).

Teorētiskās apmācības vietējiem amatniekiem tika organizētas par šādām tēmām:

 • Tūrisma produktu veidošanas pamatprincipi un pakalpojumu vieta tūrisma piedāvājumā (tūrisma tendences);
 • Brendings (Jēdzieni: zīmols, identitāte, mērķi – kam un kad identitāte vajadzīga un kā tas darbojas, zīmola būtība, personība un vizuālā identitāte);
 • Digitālie risinājumi (Digitālā mārketinga kanāli, pircēja ceļš digitālajā vidē, mērķu izvirzīšana un analīze katrā no pircēja ceļa posmiem, vizuālo materiālu izveide, apmaksāta reklāma digitālajos kanālos).

PROJEKTA MĒRĶIS ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.

Pasākumi tiek organizēti projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” ietvaros (Nr.LLI-539). Projekts tiek realizēts ar INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu. Projekta ieviešanas laiks no 2020.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam. Kopējais projekta budžets ir EUR 816 946,72, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – EUR 694 404,70. Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne – www.europa.eu, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa – www.latlit.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk