Izdota rokasgrāmata “MOTIVĒTI RADĪT” mentoriem-amatniekiem

24 augusts 2021 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

2020.gada oktobra beigās, projekta “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai” ietvaros, tiešsaistē pirmo reizi tikās praktizējošu psihologu-ekspertu grupa no Latvijas un Lietuvas. No Latvijas puses ekspertu grupā piedalījās psiholoģe Dita Leinerte. Tikšanās iemesls bija kopīgi uzsākt veidot metodikas rokasgrāmatu mentoriem-amatniekiem, kas turpmāk būs labs ceļvedis ne tikai amatniekiem, bet jebkuram interesantam, kas vēlēsies nodot savas amata prasmes sociālā riska grupas cilvēkiem, tos apmācot vai iesaistot radošās darbnīcās.

Šobrīd darbs pie rokasgrāmatas “MOTIVĒTI RADĪT” izstrādes ir paveikts. Tā ir pieejama ikvienam interesentam gan drukātā veidā kā brošūra Dobeles PIUAC birojā, gan kā e-grāmata trīs valodās (latviešu, lietuviešu, angļu) – pic.dobele.lv/project/med-craft/.

Rokasgrāmatā aprakstīta metodika, kā strādāt ar maznodrošinātu kopienu pārstāvjiem, lai motivētu un sagatavotu viņus iekļaušanai darba tirgū, īpaši, nodarbinātībai amatniecības jomā. Šī rokasgrāmata ir domāta kā galvenais atbalsts un padomdevējs mentoriem – vietējiem amatniekiem, kas strādās ar maznodrošināto kopienu pārstāvjiem un, darbojoties uz vietas darbnīcās, sniegs praktiskas iemaņas darbam dažādās amatniecības nozarēs, piemēram, tekstilapstrādē, adīšanā, keramikā, kokapstrādē, iepakojuma izveidē, u.c.

Šīs rokasgrāmatas izpratnē “mentors” ir profesionāls amatnieks, kurš ir gatavs brīvprātīgi strādāt ar maznodrošināto kopienu pārstāvjiem.
Rokasgrāmatas ievaddaļā sniegts neliels ieskats amatniecībā un raksturoti maznodrošināto kopienu pārstāvji, kā arī viņu nodarbinātības iespējas kādā no amatniecības jomām. Turpmāk tiek aprakstīti psiholoģiski un motivējoši paņēmieni, kuri noderēs darbā ar maznodrošinātām personām, lai novērtētu viņu pašreizējās prasmes, intereses, vajadzības un motivāciju strādāt, kā arī labāk izprastu šo cilvēku domas, emocijas un ķermeniskās reakcijas. Rokasgrāmatā ir aprakstīti ieteikumi, kādu pieeju un metodiku izvēlēties darbam ar maznodrošināto kopienu pārstāvjiem, piedāvātas vairākas apmācību teorijas un modeļi. Tāpat tiek aprakstīti mentoringa praktiskie aspekti, individuālās un grupu koučinga tehnikas, kā arī metodes, kuras mentori varētu izmantot apmācību procesā. Rokasgrāmatā ir ietverti arī praktiski uzdevumi un ieteikumi.

Raksturojot dažādus maznodrošināto personu tipus, rokasgrāmatas ievaddaļa iepazīstina ar septiņiem dažādiem cilvēkiem un viņu raksturiezīmēm. Viņu dzīvesstāsts tiek tālāk attīstīts un iekļauts dažādās rokasgrāmatās nodaļās, tādējādi nodrošinot praktisku saikni ar rokasgrāmatā aprakstīto teoriju. Visu šo varoņu dzīvesstāstu apkopojums ir dots atsevišķā sadaļā rokasgrāmatas nobeigumā. Visi varoņi un viņu dzīvesstāsti ir izdomāti, taču to prototipi ir reāli cilvēki, kas dzīvo nomaļās lauku kopienās valsts pierobežā.

Ceram, ka šī rokasgrāmata palīdzēs mentoriem – vietējiem amatniekiem apmācīt sociālā riska grupas cilvēkus, motivējot tos mainīt savu dzīvi uz labo pusi.

Projekts “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai” /Med-Craft, Nr.LLI-532/”.
Projekta galvenais mērķis ir motivēt un iedrošināt maznodrošināto kopienu pārstāvjus iesaistīties izglītojošos un sociāli ekonomiskos procesos, kas atraisītu viņu potenciālu un mainītu dzīves, kā arī, lai kļūtu par paraugu citiem savu kopienu pārstāvjiem.
Projekta galvenie rezultāti:
– Izstrādāta rokasgrāmata mentoriem (LV, LT, ENG) kā strādāt un motivēt sociālā riska grupas cilvēkus uzsākt savu uzņēmējdarbību kādā no amatniecības jomām.
– Apmācīti 40 vietējie amatnieki kā mentori darbā ar sociālā riska grupas cilvēkiem.
– Apmācīti 180 sociālā riska grupas cilvēki kādā no amatniecības jomām.
– Noorganizētas radošās meistardarbnīcas un sniegtas individuālās konsultācijas, mentoru-amatnieku vadībā, 120 sociālā riska grupas cilvēkiem, attīstot praktiskās iemaņas dažādās amatniecības nozarēs – tekstilizstrādājumi un adīšana, keramika, kokapstrāde, āda, papīrs un iepakojums.
– Uzlabota infrastruktūra uzņēmējdarbības veicināšanai 5 nozarēs.
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 217 126 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir EUR 184557,10 EUR.

Šis publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu

Tev varētu arī interesēt

Dobeles PIUAC APRĪĻA un MAIJA piedāvājums

 • 2 aprīlis 2024
 • Piesakies apmācībām
Iepazīsties ar jauno Dobeles PIUAC aprīļa un maija piedāvājumu un izmanto iespēju – apgūsti jaunas prasmes vai attīsti esošās!
Lasīt vairāk

Digitālā nedēļa 2024

 • 27 marts 2024
 • Informatīvi raksti
Digitālā nedēļa Latvijā tiek organizēta ALL Digital Weeks 2024 (#ADWeeks2024) ietvaros un šogad Latvijā notiks jau 15. reizi!
Lasīt vairāk

Izglītošanās iedzīvotājiem kļūst pieejamākā

 • 19 marts 2024
 • PIUAC raksta
Katra diena mūs sagaida ar jaunumiem un pārmaiņām, kas mūs vairs nepārsteidz. Ar to arī ir raksturīgs 21. gadsimts, tādēļ jāsakārto sava dzīve tā, lai spētu noturēties šajā virpulī un neizkristu no plūsmas.
Lasīt vairāk

Izsludināta pieteikšanās grantu konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2024”

 • 12 marts 2024
 • Uzņēmējdarbības projekti
Ja Tev ir jauna biznesa ideja vai vēlme attīstīt jau esošo biznesu un paaugstināt konkurētspēju tirgū – nepalaid garām iespēju un piesakies Dobeles novada pašvaldības rīkotajā Grantu konkursā!
Lasīt vairāk

Mācību iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem

 • 29 februāris 2024
 • Piesakies apmācībām
Bezmaksas mācību iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kuponiem.
Lasīt vairāk

IZPROTI. IEKĻAUJIES. SĀC

 • 28 decembris 2023
 • Projekti
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs īsteno projektu “IZPROTI. IEKĻAUJIES. SĀC”/2023.LV/UKR_KO/2/16.
Lasīt vairāk