Projekta dalībnieki motivēti radīt un darīt kopā

18 maijs 2022 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

 

Pirms nepilniem diviem gadiem, 2020. gada 1. jūnijā, Dobeles PIUAC kopā ar sadarbības partneriem no Lietuvas – Anīkšču mākslas inkubatoru – mākslas studiju un Panevēžas Biznesa centru – uzsāka realizēt projektu “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai”.

Projekta mērķis ir motivēt un mudināt dažādu kopienu pārstāvjus no Latvijas un Lietuvas pierobežas apgabaliem kopā ar vietējiem amatniekiem-mentoriem apgūt pamatprasmes dažādās amatniecības nozarēs, kas palīdzētu mainīt šo cilvēku dzīvi uz labo pusi.

Neskatoties uz sarežģīto epidemioloģisko situāciju gan pasaulē, gan Latvijā un ieviestajiem ierobežojumiem dažādu pasākumu organizēšanā, projekta divos gados izdevās paveikt visas ieplānotās aktivitātes.

Pagājušā gada pavasarī trīs praktizējoši psihologi-eksperti – Dita Leinerte (Latvija), Lina Bagdonavičiene (Lina Bagdonavičienė) un Jūrate Gričūte (Jūratė Griciūtė) (Lietuva) – izstrādāja īpaši pielāgotu 3 dienu apmācību programmu un rokasgrāmatu “MOTIVĒTI RADĪT”. Rokasgrāmata ir atbalsta materiāls amatniekiem-mentoriem, kur aprakstīta pieeja un metodika darbā ar dažādu kopienu cilvēkiem, piedāvājot vairākas mācību teorijas un modeļus, kā arī mentoringa praktiskie aspekti, individuālās un grupu koučinga tehnikas un apmācību metodes un tehnika, ko mentori varētu izmantot. Rokasgrāmatā ir sniegti arī dažādi praktiski vingrinājumi un padomi. Rokasgrāmata ir pieejama ikvienam interesentam latviešu, lietuviešu un angļu valodās gan drukātā veidā kā brošūra, gan kā e-grāmata www.pic.dobele.lv šeit: https://pic.dobele.lv/project/med-craft/

Kopīgais psihologu-ekspertu darbs turpinājās ne tikai pie rokasgrāmatas izstrādes, bet arī apmācību kursu vadīšanā. Pagājušā gada vasarā 3 dienu attālināto apmācību kursā psihologi-eksperti dalījās savās zināšanās ar vairāk kā 40 amatniekiem-mentoriem no Latvijas un Lietuvas. Psihologi-eksperti sniedza zināšanas un pieredzi, kas vēlāk palīdzētu amatniekiem-mentoriem veiksmīgāk apmācīt un nodot pamatprasmes radošajās darbnīcās maznodrošināto kopienu cilvēkiem.

Savukārt 2021. gada rudenī Aucē, Tērvetē un Dobelē sadarbībā ar psiholoģi-eksperti Ditu Leinerti notika trīs dienu teorētiskās apmācības “ES VARU RADĪT UN DARĪT”. Vairāk kā 60 dalībniekiem – gan amatniekiem-mentoriem, gan vietējo kopienu cilvēkiem – bija iespēja ielūkoties sevī, papētīt dažus savus aspektus mijiedarbībā ar citiem, sasparoties pozitīvām pārmaiņām dzīvē, iedvesmoties jaunām idejām un gūt pārliecību uzsākt ko jaunu savā dzīvē.

turpinājums teorētiskām apmācībām bija sešas radošās darbnīcas Aucē, Auros, Bukaišos, Tērvetē un Dobelē kopā ar vietējiem amatniekiem-mentoriem: Dzintru Kovaļevsku, Anitu Segliņu, Sanitu Mežgali, Ivetu Mitrevicu, Inu Ramati un Naju Gaili. Darbnīcu tēmas bija dažādas – kvilings, tekstilmozaīka, ādas apstrāde, lakatu aušana rāmī, koka dekori, roksmēluma papīra izgatavošana. Visi dalībnieki atzina, ka, tikai darot pašam, var vislabāk saprast, vai šī amatu prasme padodas, patīk un ir vēlme to apgūt padziļināti.

Īpaši svinīgs brīdis projekta divu gadu laikā bija klātienes tikšanās projekta noslēguma pasākumā šī gada 28. aprīlī Anīkščos. Uzaicinātie projekta dalībnieki gan no Lietuvas, gan no Latvijas un projekta darba grupa pirmo reizi tikās klātienē. Par projekta laikā gūto pieredzi un pārdomās dalījās gan psihologi-eksperti, gan paši dalībnieki. Pasākuma laikā tika eksponēta neliela daļa radošās darbnīcās izgatavoto darbu. Liels prieks, ka jautājumi, konsultācijas darbu autoriem no izstādes apmeklētājiem bija daudz. Protams, projekta noslēguma pasākumā neizpalika diskusijas un kopīgu turpmāko ideju un plānu apspriešana. Paldies visiem projekta dalībniekiem!

Projekts “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai” /Med-Craft, Nr.LLI-532/”.
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 217 126 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir  184557,10 EUR.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu

Foto ieskats projekta noslēguma pasākumā

 

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk