Aicinām jauniešus piedalīties projektā “Proti un Dari!”

28 marts 2022 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

Pēc novadu reformas Dobeles novads pārņēmis bijušajos Auces un Tērvetes novados kopš 2016. gada īstenoto Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektu Nr. 8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un DARI!”. Līgums Nr. 6-13/71  starp Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru un Dobeles pašvaldību noslēgts  2021. gada 16.augustā. Projekta termiņš ir pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim.

Par projektu

Jauniešu dalības ilgums projektā ir no 2 līdz 9 mēnešiem. Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem, kas nekur nemācās, nestrādā un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Lai iepazītu jaunieti un saprastu iemeslu, kāpēc nemācās vai nestrādā, sākumā ir jaunieša profilēšana, kuras rezultātā tiek sagatavota Individuālā pasākumu programma, kuru jaunietim palīdz īstenot mentors. Katram jaunietim ir individuāla pieeja, jo – kas der vienam, neder otram. Ļoti cieša sadarbība ir izveidojusies ar dažādām novada iestādēm un uzņēmumiem, kas ir stratēģiskie partneri, pie kuriem jaunieši var mācīties amata prasmes vai gūt jaunas zināšanas.

Visi jaunieši apmeklē lekcijas, lai uzlabotu dzīvei nepieciešamās pamatprasmes. Tēmas ir dažādas – mērķu izvirzīšana un sasniegšana, laika plānošana, darba meklēšanas iespējas, NVA pakalpojumi, darba tiesības, budžeta plānošana, profesionālā vizuālā tēla veidošana un citas tēmas, kuras noder turpmākajā dzīvē jebkuram jaunietim. Projekta ietvaros jaunieši apgūst komunikācijas un saskarsmes prasmes, jaunās māmiņas apgūst bērnu audzināšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Jauniešus konsultē karjeras konsultante. Nepieciešamības gadījumā nodrošinām projekta ietvaros arī individuālas psihologa konsultācijas.

Jauniešiem projekta ietvaros ir iespēja mācīties dažādos neformālās izglītības kursos klātienē, bet COVID-19 krīzes laikā arī tiešsaistes kursos evidē. Jaunieši projekta ietvaros var mācīties autovadītāja  B kategorijas kursos. Protams, vienlaicīgi vairākos maksas kursos nav iespējams mācīties, jo finansējums ir ierobežots. Jaunietim ir jāizvēlas, kādas prasmes un zināšanas ir svarīgāk apgūt.

Savukārt amata prasmes katrs jaunietis apgūst pie tiem stratēģiskajiem partneriem, kur praktiski var gūt priekšstatu par sevis izvēlētu profesiju, lai pārliecinātos, ka patiešām profesija, ar ko vēlas savu karjeru saistīt jaunietis, atbilst jaunieša talantiem un gaidām.

Projektā sadarbojamies ar Auces kultūrizglītības biedrību „Ausma”, kur jaunietes radošās nodarbībās apgūst dažādu rokdarbu prasmes.

Galvenie rezultāti

No projekta  uzsākšanas 2016. gada jūlijā projektā piedalījušies jau 50 jaunieši – 46 no bijušā Auces novada, 4 no Tērvetes novada.

Pēc projektā pavadītā laika jauniešu sasniegumi ir dažādi. Piemēram, jauniete, kas apguva projekta ietvaros konditora prasmes, ir veiksmīgi uzsākusi strādāt šajā jomā, divi jaunieši pēc projektā apgūtajām prasmēm strādā mežizstrādes jomā, viens būvniecībā. Vairākas jaunietes mācību centrā BUTS apguva mācību programmu “Bērnu uzraudzības pakalpojumi”, viena no tām strādā pirmsskolas izglītības iestādē par auklīti, pārējās iegūtās zināšanas pielieto savu bērnu audzināšanā, kā arī īslaicīgi pieskatot savu paziņu mazuļus. Jaunieši ir apguvuši kursos arī krūmgrieža operatora prasmes, nagu kopšanas prasmes, grāmatvedības pamatus, viena jauniete apguva sociālā aprūpētāja apmācību programmu un strādā sociālās aprūpes centrā. Vairāki jaunieši ieguvuši autovadītāja tiesības. Daži jaunieši atraduši darbu ārzemēs.

Projekta ietvaros daļa no jauniešiem ir papildinājuši savas zināšanas un prasmes angļu valodā, arī krievu valodā, kā arī pilnveidojuši kursos savas digitālās prasmes un zināšanas.

Vairāki jaunieši ir iestājušies profesionāli tehniskajās skolās, lai apgūtu izvēlēto profesiju, viena jauniete mācās augstskolā. Citi ir reģistrējušies NVA, daļa lai ar aģentūras palīdzību varētu sameklēt pagaidu darbu, līdz sāksies uzņemšana skolās jaunajam mācību gadam, jo ir nolēmuši turpināt mācīties.

Projektā iesaistām arī jauniešus ar īpašām vajadzībām, kas ir ļoti svarīgi, lai šie jaunieši var iziet sabiedrībā, apgūt jaunas prasmes un integrēties.

Ja atbilstat mērķa grupai, esat aicināti pieteikties Aucē, Jelgavas ielā 1a, 2.stāvā, personīgi vai pa telefonu 26400401!

Tev varētu arī interesēt

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk

Par vētras postījumiem Dobeles novadā un seku likvidēšanas risinājumiem

 • 11 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
Dobeles novads 7. augustā pārdzīvoja nebijušu dabas stihiju, kas nežēlīgi iznīcinājusi infrastruktūru novadā.
Lasīt vairāk