Filtrs: Visas aktualitātes

Projektu dalībnieki motivēti radīt un darīt kopā

 • 18 maijs 2022
 • Projekti

Pirms nepilniem diviem gadiem, 2020. gada 1. jūnijā, Dobeles PIUAC kopā ar sadarbības partneriem no Lietuvas – Anīkšču mākslas inkubatoru – mākslas studiju un Panevēžas Biznesa centru – uzsāka realizēt projektu “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai”.

Lasīt vairāk

Paziņojums par Grantu konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2022” izsludināšanu

 • 18 maijs 2022
 • PIUAC raksta

Dobeles novada pašvaldības Grantu konkurss “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2022” tiek izsludināts atbilstoši Grantu konkursa nolikuma nosacījumiem (nolikums apstiprināts Dobeles novada domē 30.03.2022.).

Lasīt vairāk

Aprīlī tika rīkotas informatīvas tikšanās ar Dobeles novada uzņēmējiem

 • 3 maijs 2022
 • PIUAC raksta

Aprīlis Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrā (turpmāk – PIUAC) ir aizritējis darbīgās tikšanās reizēs novada pagastu pārvaldēs ar vietējiem uzņēmējiem.

Lasīt vairāk

Skolēni viesojās Dobeles PIUAC koprades – tehnoloģiju telpā “Open Lab”

 • 14 aprīlis 2022
 • PIUAC raksta

Bēnes pamatskolas 7. klases skolēni 10. martā viesojās Dobeles PIUAC koprades – tehnoloģiju telpā “Open Lab”.

Lasīt vairāk

Noslēgušies tekstilmozaīkas kursi

 • 1 aprīlis 2022
 • PIUAC raksta

Martā un februāri Dobeles PIUAC notika kursi senioriem “Tekstilmozaīkas pamati”. Dalībnieces kursu laikā ne tikai apguva dažādas tehnikas un izgatavoja paraudziņus, bet arī sašuva daudz tekstilmozaīkas izstrādājumu.

Lasīt vairāk

Piesakies! Pieejams atbalsts mājsaimniecībām fosilā kurināmā nomaiņai pret atjaunojamām energoresursu izmantošanas iekārtām

 • 28 marts 2022
 • Informatīvi raksti

No 2022. gada 9. marta ir atvērts projektu konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai”.

Lasīt vairāk