Aucē tiek īstenots LEADER projekts vecākiem

6 janvāris 2023 PIUAC raksta
Iepriekšējā Nākamā

Biedrība AKSO sadarbībā ar Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsts centru Aucē no 2022. gada 15. septembra īsteno LEADER projektu “Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē” (Nr. 22-06-AL30-A019_2202-000006).

Atskatoties uz 2022. gadā paveikto, priecājamies, ka pagaidām projekts norit pēc sākotnējā plāna – no projektā paredzētajām 24 nodarbībām esam īstenojuši pusi -12 nodarbības, un varam izdarīt secinājumus par paveikto.

Prieks, ka, neskatoties uz dalībnieču un viņu bērnu periodiskām saslimšanām, projekta nodarbībās dalībnieku skaits vienmēr pārsniedzis plānotos 10 cilvēkus. Kopā projektā piedalās vairāk kā 20 vecāki, kas aktīvi sadarbojas savstarpēji un ar lektoriem. Projektu uzsākām ar nodomu veidot stabilu grupu, kurā viens otram var uzticēties, dalīties pieredzē un saprast, kā varam pēc iespējas sekmīgāk pārvarēt grūtības attiecībās ģimenē, īpaši saistībā ar bērnu audzināšanu. Ar šādu domu projekta pirmās nodarbības, izmantojot drāmas terapijas metodes, uzsāka psiholoģe Eva Tabore. Grupu patiešām izdevās saliedēt, tajā pašā laikā ar prieku uzņemam arī jaunus dalībniekus, kas piepulcējas projekta gaitā.

No Evas Tabores stafeti pārņēma veselības veicināšanas speciāliste Agija Sileniece, kura lika aizdomāties un izvērtēt informāciju, kurai noticam, ar kuru dalāmies sociālajos tīklos, kā veidojas dažādi “burbuļi”, kas nepārbaudītas informācijas rezultātā uzkurina un šķeļ sabiedrību.

Īpašu atsaucību guva Laura Dzelzkalēja, biedrības “ZeroWaste Latvija” lektore, kas vienkārši, saprotami un faktos pamatoti atklāja mazatkritumu dzīvesveida nepieciešamību ne tikai, lai saglabātu dabas resursus nākamajām paaudzēm, bet arī kā iespēju ģimenes budžeta sabalansēšanā, pārtikas un citu saimniecisko atkritumu samazināšanā. Pirmajā praktiskajā nodarbībā iemācījāmies izgatavot vannas bumbas no pieejamiem un videi draudzīgiem produktiem, bet otrajā – vaska lupatiņas ēdiena uzglabāšanai, kuras lieliski aizstāj plastmasas plēves un maisiņus.

Projekta smagākās tēmas par attiecībām ģimenē un bērnu audzināšanu šajā saspringtajā laikā, kad pieaug dārdzība un spriedzi izraisa neziņa par nākotni, uzticētas psiholoģēm Ditai Leinertei un Ingai Āboliņi, kas Aucē jau ilgstoši ir darbojušās dažādās citās aktivitātēs. Pusi no plānotajām nodarbībām D. Leinerte jau ir īstenojusi 2022. gadā, pārējās sekos šogad.

Decembra pēdējā nodarbība – pavāres Ilvas Liepniece meistarklases, kā sagatavot veselīgas un lētas maltītes Ziemassvētku un Jaungada galdam – sagādāja prieku ne tikai klātienes dalībniekiem, bet arī visām ģimenēm, kuras svētku galdam izmantoja Ilvas Liepnieces receptes, pēc kurām gatavotie ēdieni ir ne vien garšīgi, bet arī saudzīgi ģimenes budžetam. Un kur tad vēl brīnišķās idejas ēdienu un galda klājuma dekorēšanai! Visnotaļ pozitīvi iedvesmotas, varējām noslēgt 2022. gada projekta aktivitātes.

Paldies mūsu lektoriem, paldies Dobeles novada pašvaldībai par līdzfinansējumu, paldies visiem projekta atbalstītājiem – biedrības AKSO aktīvistēm, īpaši Inai Šulginai, kas pieskatīja mazuļus tām māmiņām, kurām vakaros nebija citu iespēju, lai tiktu uz nodarbībām.

Informāciju sagatavoja
Anita Segliņa,
projekta vadītāja

Tev varētu arī interesēt

Dobeles PIUAC īstenos bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītību). Izmanto iespēju mācīties!

  • 16 janvāris 2023
  • PIUAC raksta
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai
Lasīt vairāk

Projekta ietvaros attīstīti kopīgi amatniecības tūrisma produkti

  • 6 janvāris 2023
  • PIUAC raksta
Projekts “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts LLI-539).
Lasīt vairāk

Nodarbinātības valsts aģentūra organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību ar kuponu metodi

  • 5 janvāris 2023
  • Informatīvi raksti
Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.
Lasīt vairāk

2023. gads Dobeles PIUAC sākas ar pārmaiņām

  • 4 janvāris 2023
  • PIUAC raksta
2022. gads mums nesis dažādas pārmaiņas un izaicinājumus, tomēr esam spējuši tam pielāgoties.
Lasīt vairāk

10. decembrī tika sumināti konkursa “Dobeles novada Gada uzņēmējs” uzvarētāji

  • 27 decembris 2022
  • PIUAC raksta
Dobeles novada pašvaldības konkursa “Dobeles novada Gada uzņēmējs” ietvaros 10. decembrī Dobeles Mūzikas skolas koncertzālē Zinta tika sumināti konkursa uzvarētāji.
Lasīt vairāk