Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana /LVIII-068; SMEPRO 2/

31 maijs 2023
Iepriekšējā

PROGRAMMA

Projekts SMEPRO 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

PROJEKTA NOSAUKUMS ENG

“Development of Zemgale`s business environment and promotion of enterpreneurs` competitiveness”/SMEPRO 2

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

17.04.2023. – 15.11.2023. (7 mēneši)

VADOŠAIS PARTNERIS

Zemgales Plānošanas reģions (LV)

PROJEKTA PARTNERI

 • Bauskas novada pašvaldība (LV)
 • Aizkraukles novada pašvaldība (LV)
 • Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (LV)
 • Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (LV)
 • Jelgavas novada pašvaldība (LV)
 • Jēkabpils novada pašvaldība (LV)

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta SMEPRO 2 veiksmīgas pieredzes un prakses kapitalizācija, izmantošana un rezultātu pavairošana, lai veicinātu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībās un sniegtu atbalstu MVU.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Projekta īstenošanas laikā galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti – Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centram:

 • Iegādāts tehniskais aprīkojums – datori ar programmām, izšujamā mašīna un sietspiedes komplekts;
 • Lai mudinātu MVU veidot sava produkta vizuālo identitāti, tiks noorganizētas apmācības un praktiskās darbnīcas darbam ar programmām CorelDRAW un Illustrator;
 • Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemes reģionu un Rūjienas amatnieku biedrību “Rūzele”.

Dobeles PIUAC KOPĒJAIS FINANSĒJUMS PROJEKTĀ: 50 255,18 EUR, t.sk. PIUAC līdzfinansējums: 5025,52 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk