Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē /Nr. 22-06-AL30-A019_2202-000006/

9 janvāris 2023
Iepriekšējā Nākamā

PROJEKTA MĒRĶIS
Aktualizēt problēmas ģimenēs, kuras izraisījusi ilgstoša covid -19 pandēmija un tai sekojošais karš Ukrainā, kas var novest pie straujas ģimeņu labklājības līmeņa pazemināšanās un ar to saistītajām problēmām. Atpazīt galvenos cēloņus un sekas ģimenēs. Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas cēloņu novēršanā, problēmu risināšanā un seku mazināšanā.

PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Biedrība AKSO sadarbībā ar Dobeles PIUAC. Projektu līdzfinansē Dobeles novada pašvaldība.

MĒRĶA GRUPA
Vecāki un atbalsta personas, kuriem  ir aktuāli projektā izvirzītie mērķi.

KOPĒJAIS BUDŽETS
4000,00 eiro, t.sk. 10% pašvaldības finansējums

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
Projektā kopumā paredzētas 24 nodarbības sākot ar 2022. gada 15. septembri līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Katru projekta nodarbību apmeklēs vismaz 10 dalībnieki.
Nodarbības notiek Aucē, Jelgavas ielā 1a.

PROJEKTA KOORDINATORS
Anita Segliņa (e-pasts: anita.seglina@dobele.lv, tālr. 26400401).

 

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk