Amatu prasmes tūrisma telpā /Tour de Crafts, Nr.LLI-539/

30 jūlijs 2020
Iepriekšējā

PROGRAMMA
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam.
Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

PROJEKTA NOSAUKUMS ENG
“Craftsmanship as Tourism Product without Borders”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS – 01.07.2020. – 30.06.2022. (24 mēneši)

VADOŠAIS PARTNERIS
– Latgales plānošanas reģions, LV

PROJEKTA PARTNERI
– Preiļu novada dome, LV
– Balvu novada dome, LV
– Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, LV
– Anīkšču mākslas inkubators – mākslas studija, LT
– Panevēžas rajona pašvaldības administrācija, LT.

PROJEKTA VISPĀRĒJAIS MĒRĶIS
Veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.

MĒRĶA GRUPA
Projekts ir mērķēts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem kā vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabātājiem un uzturētājiem Latgales uz Zemgales reģionā Latvijā un Utenas un Panevēžas rajona pašvaldībās Lietuvā.

PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI
Projekts ir veidots, lai risinātu divus galvenos izaicinājumus, ar ko saskaras amatniecības un tūrisma nozares abās Latvijas – Lietuvas robežas pusēs:
(1) konkurētspējīgu produktu un servisu attīstība amatniecībā, kas piesaistītu potenciālo tūristu interesi,
(2) vietējo amatnieku piedāvāto pakalpojumu sadrumstalotība un nošķirtība, tādējādi atstājot novārtā savu tūrisma potenciālu. Tādēļ projekta aktivitātes mudinās esošos un potenciālos amatniekus izmantot tradicionālās prasmes, eko-inovatīvas iniciatīvas un vietējos resursus, izstrādājot produktus un pakalpojumus, kas ir radoši un mūsdienīgi un varētu piesaistīt apmeklētāju interesi, sasaistot vietējās amatniecības piedāvājumus vienā kopīgā tūrisma produktā “Tour de Crafts”, piedāvājot potenciālajiem apmeklētājiem plašu aktivitāšu klāstu un kopīgu mārketinga stratēģiju apmeklētāju piesaistei. Lai to paveiktu, tiks īstenotas savstarpēji saistītas aktivitātes, kas ir sadalītas 2 daļās:
1. Apmācības un kapacitātes stiprināšanas pasākumi vietējiem amatniekiem
, t.sk.:
(1) apmācības par tendencēm tūrismā, apmācības un praktiskie uzdevumi par digitālajiem risinājumiem tiešsaistē un zīmolvedību, kas palīdzētu būt redzamiem un atpazīstamiem internetā, piesaistot auditoriju,
(2) radošās meistarklases, radot unikālus produktus, raksturīgus konkrētajai pārrobežu teritorijai, kas būtu moderni, veidoti, izmantojot tradicionālās prasmes, vietējos resursus un eko-inovatīvas iniciatīvas,
(3) mākslas gadatirgi, parādot radošo meistarklašu rezultātus, daloties pieredzē un izveidojot amatnieku tīklu.
2. “Tour de Crafts” koncepta attīstība, t.sk.:
(1) jauna amatniecības pārrobežu tūrisma produkta koncepta un zīmola izstrāde,
(2) digitālu izstāžu izveide, kas veicinātu amatniecības popularizēšanu 2 partneru teritorijās,
(3) aprīkojuma uzlabošana, lai organizētu amatnieku radošās un atvērtās meistarklases telpās un ārā, kā arī lai izvietotu amatnieku produktus, organizējot mākslas gadatirgus 4 projekta partneriem,
(4) infrastruktūras uzlabošana 3 esošajās kultūrvēsturiskā mantojuma vietās – Preiļu pils kompleksā, Balvu muižā un Upītes tradicionālo amatu centrā Panevēžas rajonā, kas kalpos kā tūristu piesaistes punkti un kuros tiks rīkotas radošās meistarklases, amatniecības izstādes un digitālās aktivitātes,
(5) radošo meistarklašu organizēšana plašākai sabiedrībai, mērķēta noteiktām iedzīvotāju grupām un tūristiem, piemēram, bērniem, jauniešiem, ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar ierobežotām iespējām u.c.
Šīs aktivitātes papildinās arī dažāda veida komunikācijas aktivitātes, t.sk. izstrādātā “Tour de Crafts” koncepta popularizēšana, veidojot video stāstus, kas tiks publicēti projekta partneru komunikācijas kanālos un medijos. Tiks izstrādāti arī drukāti mārketinga materiāli un suvenīri, kas tiks izdalīti pasākumu laikā.

PROJEKTA KOPĒJAIS BUDŽETS
EUR 816 946,72, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – EUR 694 404,70.

Projekta koordinatore: Aneta Maisaka – aneta.maisaka@dobele.lv; mob.28005546, tālr.63781740 (sekretāre).

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Tev varētu arī interesēt

Realizētas projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” teorētiskās apmācības Dobelē

 • 23 augusts 2021
 • Projekti
No š.g. 3. līdz 6.augustam, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā tika organizētas projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” teorētiskās apmācības divām grupām.
Lasīt vairāk

Mājražotāj, amatniek PIESAKIES bezmaksas apmācībām "Amatu prasmes tūrisma telpā"

 • 9 jūlijs 2021
 • Piesakies apmācībām
Ja tu esi mājražotājs, amatnieks vai kāds, kurš vēlās attīstīt un uzzināt vairāk par tūrismu, komunikāciju un mārketingu, piesakies uz projekta "Amatu prasmes tūrisma telpā" /Tour de Crafts, LLI-539/ BEZMAKSAS apmācībām!
Lasīt vairāk

LĪGO, LĪGO!

 • 19 jūnijs 2021
 • PIUAC raksta
"Īsa, īsa Jāņu nakts, Par visām naksniņām, Vienā malā saule gāja, Otrā saule uzlīgoja." Jāņos sajust kopā būšanas prieku un uz mirkli ļauties gada īsākās nakts noslēpumainībai, lai smeltos spēku un svētību savai ģimenei!
Lasīt vairāk

VIETĒJAIS AMATNIEK - TEV IR IESPĒJA “PALĪDZĒT RADĪT UN DARĪT KOPĀ”!

 • 26 maijs 2021
 • Projekti
2020.gada beigās praktizējošu psihologu-ekspertu grupa no Latvijas un Lietuvas izstrādāja metodikas rokasgrāmatu “MOTIVĒTI RADĪT” amatniekiem-mentoriem, kas turpmāk būs labs ceļvedis ne tikai amatniekiem, bet jebkuram interesentam.
Lasīt vairāk

PIESAKIES Dobeles tūrisma GIDU APMĀCĪBĀM un saņem atļauju vadīt ekskursijas!

 • 28 aprīlis 2021
 • Piesakies apmācībām
Apmācību kursa mērķis ir sagatavot tūrisma gidus ekskursiju vadīšanai Dobeles pilsētā, sniedzot teorētiskas un praktiskas zināšanas par Dobeli, tās vēsturi, tūrisma objektiem un apskates vietām.
Lasīt vairāk

Seko Dobeles PIUAC LTRK iespēju festivālā "UZŅĒMĒJU DIENAS Zemgalē 2021"

 • 21 aprīlis 2021
 • PIUAC raksta
Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Jelgavas pilsētu aicina apmeklēt LTRK Iespēju festivālu “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2021”, kas virtuālā formātā norisināsies
Lasīt vairāk