Amatu prasmes tūrisma telpā /Tour de Crafts, Nr.LLI-539/

30 jūlijs 2020
Iepriekšējā Nākamā

PROGRAMMA
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam.
Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

PROJEKTA NOSAUKUMS ENG
“Craftsmanship as Tourism Product without Borders”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS – 01.07.2020. – 30.06.2022. (24 mēneši)

VADOŠAIS PARTNERIS
– Latgales plānošanas reģions, LV

PROJEKTA PARTNERI
– Preiļu novada dome, LV
– Balvu novada dome, LV
– Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, LV
– Anīkšču mākslas inkubators – mākslas studija, LT
– Panevēžas rajona pašvaldības administrācija, LT.

PROJEKTA VISPĀRĒJAIS MĒRĶIS
Veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.

MĒRĶA GRUPA
Projekts ir mērķēts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem kā vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabātājiem un uzturētājiem Latgales uz Zemgales reģionā Latvijā un Utenas un Panevēžas rajona pašvaldībās Lietuvā.

PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI
Projekts ir veidots, lai risinātu divus galvenos izaicinājumus, ar ko saskaras amatniecības un tūrisma nozares abās Latvijas – Lietuvas robežas pusēs:
(1) konkurētspējīgu produktu un servisu attīstība amatniecībā, kas piesaistītu potenciālo tūristu interesi,
(2) vietējo amatnieku piedāvāto pakalpojumu sadrumstalotība un nošķirtība, tādējādi atstājot novārtā savu tūrisma potenciālu. Tādēļ projekta aktivitātes mudinās esošos un potenciālos amatniekus izmantot tradicionālās prasmes, eko-inovatīvas iniciatīvas un vietējos resursus, izstrādājot produktus un pakalpojumus, kas ir radoši un mūsdienīgi un varētu piesaistīt apmeklētāju interesi, sasaistot vietējās amatniecības piedāvājumus vienā kopīgā tūrisma produktā “Tour de Crafts”, piedāvājot potenciālajiem apmeklētājiem plašu aktivitāšu klāstu un kopīgu mārketinga stratēģiju apmeklētāju piesaistei. Lai to paveiktu, tiks īstenotas savstarpēji saistītas aktivitātes, kas ir sadalītas 2 daļās:
1. Apmācības un kapacitātes stiprināšanas pasākumi vietējiem amatniekiem
, t.sk.:
(1) apmācības par tendencēm tūrismā, apmācības un praktiskie uzdevumi par digitālajiem risinājumiem tiešsaistē un zīmolvedību, kas palīdzētu būt redzamiem un atpazīstamiem internetā, piesaistot auditoriju,
(2) radošās meistarklases, radot unikālus produktus, raksturīgus konkrētajai pārrobežu teritorijai, kas būtu moderni, veidoti, izmantojot tradicionālās prasmes, vietējos resursus un eko-inovatīvas iniciatīvas,
(3) mākslas gadatirgi, parādot radošo meistarklašu rezultātus, daloties pieredzē un izveidojot amatnieku tīklu.
2. “Tour de Crafts” koncepta attīstība, t.sk.:
(1) jauna amatniecības pārrobežu tūrisma produkta koncepta un zīmola izstrāde,
(2) digitālu izstāžu izveide, kas veicinātu amatniecības popularizēšanu 2 partneru teritorijās,
(3) aprīkojuma uzlabošana, lai organizētu amatnieku radošās un atvērtās meistarklases telpās un ārā, kā arī lai izvietotu amatnieku produktus, organizējot mākslas gadatirgus 4 projekta partneriem,
(4) infrastruktūras uzlabošana 3 esošajās kultūrvēsturiskā mantojuma vietās – Preiļu pils kompleksā, Balvu muižā un Upītes tradicionālo amatu centrā Panevēžas rajonā, kas kalpos kā tūristu piesaistes punkti un kuros tiks rīkotas radošās meistarklases, amatniecības izstādes un digitālās aktivitātes,
(5) radošo meistarklašu organizēšana plašākai sabiedrībai, mērķēta noteiktām iedzīvotāju grupām un tūristiem, piemēram, bērniem, jauniešiem, ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar ierobežotām iespējām u.c.
Šīs aktivitātes papildinās arī dažāda veida komunikācijas aktivitātes, t.sk. izstrādātā “Tour de Crafts” koncepta popularizēšana, veidojot video stāstus, kas tiks publicēti projekta partneru komunikācijas kanālos un medijos. Tiks izstrādāti arī drukāti mārketinga materiāli un suvenīri, kas tiks izdalīti pasākumu laikā.

PROJEKTA KOPĒJAIS BUDŽETS
EUR 816 946,72, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – EUR 694 404,70.

Projekta ietvaros attīstīti kopīgi amatniecības tūrisma produkti

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un attīstot to kā kopīgu Latvijas un Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūras un vēstures mantojumu un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi. Tas ir vērsts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem un māksliniekiem kā vietējās kultūras mantojuma un Latgales un Zemgales reģionu tradīciju saglabātājiem un veicinātājiem Latvijā un Utenas un Panevēžas apgabalos Lietuvā.

Projekts attīstījis kopīgus amatniecības tūrisma produktus – Tour de Crafts, veicinot zaļo/ekoloģisko un kultūras tūrismu.

Projekta laikā partneris – Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs – ir uzlabojis mājaslapu www.latlitartisans.eu, rodot iespēju izpētīt un izveidot savu maršrutu ar amatniekiem, kurus apmeklēt kā Dobeles novadā, tā arī projektu partneru teritorijās.

Dodies piedzīvojumā, uzzinot par senām un arī mūsdienīgām amatu prasmēm, izmēģinot roku aušanā, ziepju, sveču, bišu vaska drāniņu, māla trauku un daudzu citu produktu veidošanā!

Video: Kas ir amatniecība? Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā.(Tour de Craft) 1.epizode – YouTube

Video: Kā tas viss sākās? Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)2.epizode – YouTube

Video: Amatniecība Dobelē. Kā tā veidojas? Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)3.epizode – YouTube

Video: Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)4.epizode – YouTube

Video: Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)5.epizode – YouTube

Video: Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)6.epizode – YouTube

Video: Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)7.epizode – YouTube

Video: Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)8.epizode – YouTube

Video:Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)9.epizode – YouTube

 

Projekta koordinatore: Aneta Lucaus – aneta.lucaus@dobele.lv, tālr. 26887365.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Tev varētu arī interesēt

IZPROTI. IEKĻAUJIES. SĀC

 • 5 decembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs uzsācis īstenot projektu “IZPROTI. IEKĻAUJIES. SĀC”/2023.LV/UKR_KO/2.
Lasīt vairāk

VAI JUMS IR 60+? Ir iespēja iesaistīties programmā "SUDRABA UZŅĒMĒJI"

 • 5 decembris 2023
 • Informatīvi raksti
Varbūt esat pieredzējis profesionālis, kurš meklē papildu ienākumus, varbūt nodarbojaties ar kādu hobiju, ko var pārvērst uzņēmējdarbībā, varbūt gribat piepildīt senu sapni vai vienkārši meklējat kaut ko jaunu un aizraujošu?
Lasīt vairāk

LŪST VAI PLĪST, iestartējot biznesu Bauskā

 • 10 novembris 2023
 • Informatīvi raksti
15. novembrī LIAA Jelgavas biznesa inkubatora atbalsta vienībā Bauskā, Katoļu ielā 3, notiks uzņēmēju iedvesmas pasākums “LŪST VAI PLĪST”.
Lasīt vairāk

"EIT Food" un nozares uzņēmumi izaicina radīt inovācijas ilgtspējīgai lauksaimniecības un pārtikas nozares nākotnei

 • 31 oktobris 2023
 • Informatīvi raksti
Līdz 4. novembrim aicina pieteikties dalībai "EIT Food Challenge Lab 2023" un izstrādāt novatoriskus risinājumus nozīmīgiem lauksaimniecības un pārtikas nozares izaicinājumiem.
Lasīt vairāk

Ražīgais septembris Dobeles PIUAC

 • 16 oktobris 2023
 • PIUAC raksta
Augustā un septembrī Dobeles PIUAC organizēja aptaujas par mācību vajadzībām.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk