Amatu prasmes tūrisma telpā /Tour de Crafts, Nr.LLI-539/

30 jūlijs 2020
Iepriekšējā Nākamā

PROGRAMMA
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam.
Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

PROJEKTA NOSAUKUMS ENG
“Craftsmanship as Tourism Product without Borders”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS – 01.07.2020. – 30.06.2022. (24 mēneši)

VADOŠAIS PARTNERIS
– Latgales plānošanas reģions, LV

PROJEKTA PARTNERI
– Preiļu novada dome, LV
– Balvu novada dome, LV
– Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, LV
– Anīkšču mākslas inkubators – mākslas studija, LT
– Panevēžas rajona pašvaldības administrācija, LT.

PROJEKTA VISPĀRĒJAIS MĒRĶIS
Veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.

MĒRĶA GRUPA
Projekts ir mērķēts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem kā vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabātājiem un uzturētājiem Latgales uz Zemgales reģionā Latvijā un Utenas un Panevēžas rajona pašvaldībās Lietuvā.

PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI
Projekts ir veidots, lai risinātu divus galvenos izaicinājumus, ar ko saskaras amatniecības un tūrisma nozares abās Latvijas – Lietuvas robežas pusēs:
(1) konkurētspējīgu produktu un servisu attīstība amatniecībā, kas piesaistītu potenciālo tūristu interesi,
(2) vietējo amatnieku piedāvāto pakalpojumu sadrumstalotība un nošķirtība, tādējādi atstājot novārtā savu tūrisma potenciālu. Tādēļ projekta aktivitātes mudinās esošos un potenciālos amatniekus izmantot tradicionālās prasmes, eko-inovatīvas iniciatīvas un vietējos resursus, izstrādājot produktus un pakalpojumus, kas ir radoši un mūsdienīgi un varētu piesaistīt apmeklētāju interesi, sasaistot vietējās amatniecības piedāvājumus vienā kopīgā tūrisma produktā “Tour de Crafts”, piedāvājot potenciālajiem apmeklētājiem plašu aktivitāšu klāstu un kopīgu mārketinga stratēģiju apmeklētāju piesaistei. Lai to paveiktu, tiks īstenotas savstarpēji saistītas aktivitātes, kas ir sadalītas 2 daļās:
1. Apmācības un kapacitātes stiprināšanas pasākumi vietējiem amatniekiem
, t.sk.:
(1) apmācības par tendencēm tūrismā, apmācības un praktiskie uzdevumi par digitālajiem risinājumiem tiešsaistē un zīmolvedību, kas palīdzētu būt redzamiem un atpazīstamiem internetā, piesaistot auditoriju,
(2) radošās meistarklases, radot unikālus produktus, raksturīgus konkrētajai pārrobežu teritorijai, kas būtu moderni, veidoti, izmantojot tradicionālās prasmes, vietējos resursus un eko-inovatīvas iniciatīvas,
(3) mākslas gadatirgi, parādot radošo meistarklašu rezultātus, daloties pieredzē un izveidojot amatnieku tīklu.
2. “Tour de Crafts” koncepta attīstība, t.sk.:
(1) jauna amatniecības pārrobežu tūrisma produkta koncepta un zīmola izstrāde,
(2) digitālu izstāžu izveide, kas veicinātu amatniecības popularizēšanu 2 partneru teritorijās,
(3) aprīkojuma uzlabošana, lai organizētu amatnieku radošās un atvērtās meistarklases telpās un ārā, kā arī lai izvietotu amatnieku produktus, organizējot mākslas gadatirgus 4 projekta partneriem,
(4) infrastruktūras uzlabošana 3 esošajās kultūrvēsturiskā mantojuma vietās – Preiļu pils kompleksā, Balvu muižā un Upītes tradicionālo amatu centrā Panevēžas rajonā, kas kalpos kā tūristu piesaistes punkti un kuros tiks rīkotas radošās meistarklases, amatniecības izstādes un digitālās aktivitātes,
(5) radošo meistarklašu organizēšana plašākai sabiedrībai, mērķēta noteiktām iedzīvotāju grupām un tūristiem, piemēram, bērniem, jauniešiem, ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar ierobežotām iespējām u.c.
Šīs aktivitātes papildinās arī dažāda veida komunikācijas aktivitātes, t.sk. izstrādātā “Tour de Crafts” koncepta popularizēšana, veidojot video stāstus, kas tiks publicēti projekta partneru komunikācijas kanālos un medijos. Tiks izstrādāti arī drukāti mārketinga materiāli un suvenīri, kas tiks izdalīti pasākumu laikā.

PROJEKTA KOPĒJAIS BUDŽETS
EUR 816 946,72, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – EUR 694 404,70.

Projekta ietvaros attīstīti kopīgi amatniecības tūrisma produkti

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un attīstot to kā kopīgu Latvijas un Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūras un vēstures mantojumu un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi. Tas ir vērsts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem un māksliniekiem kā vietējās kultūras mantojuma un Latgales un Zemgales reģionu tradīciju saglabātājiem un veicinātājiem Latvijā un Utenas un Panevēžas apgabalos Lietuvā.

Projekts attīstījis kopīgus amatniecības tūrisma produktus – Tour de Crafts, veicinot zaļo/ekoloģisko un kultūras tūrismu.

Projekta laikā partneris – Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs – ir uzlabojis mājaslapu www.latlitartisans.eu, rodot iespēju izpētīt un izveidot savu maršrutu ar amatniekiem, kurus apmeklēt kā Dobeles novadā, tā arī projektu partneru teritorijās.

Projekta vizuālās identitātes izveidotā stila grāmata šeit

Amatniecības tūrisma ceļvedis – buklets šeit

Brošūra “Amatnieki Latgalē” / Tour de Crafts

Brošūra “Iepazīsti Dobeles  novada amatniekus” ir tapusi  projekta ietvaros un par tās  saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un  uzņēmējdarbības atbalsta  centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par  Eiropas Savienības oficiālo  nostāju.

Tūrisma koncepcija šeit

Tūrisma karte

Dodies piedzīvojumā, uzzinot par senām un arī mūsdienīgām amatu prasmēm, izmēģinot roku aušanā, ziepju, sveču, bišu vaska drāniņu, māla trauku un daudzu citu produktu veidošanā!

Video: Kas ir amatniecība? Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā.(Tour de Craft) 1.epizode – YouTube

Video: Kā tas viss sākās? Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)2.epizode – YouTube

Video: Amatniecība Dobelē. Kā tā veidojas? Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)3.epizode – YouTube

Video: Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)4.epizode – YouTube

Video: Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)5.epizode – YouTube

Video: Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)6.epizode – YouTube

Video: Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)7.epizode – YouTube

Video: Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)8.epizode – YouTube

Video:Interaktīvs stāsts par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā. (Tour de Craft)9.epizode – YouTube

Iepazīsti Latgali ar Simsonu ģimeni

Pievienojies neaizmirstamā ceļojumā uz Latgali kopā ar Simsonu ģimeni

Tour de Crafts (LV)

 

Projekta koordinatore: Aneta Lucaus – aneta.lucaus@dobele.lv, tālr. 26887365.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Tev varētu arī interesēt

Izmanto iespēju mācīties latviešu valodu ar projektu (ES) finansējumu

 • 27 maijs 2024
 • Piesakies apmācībām
Aicinām izmantot iespēju!
Lasīt vairāk

“Digitālā nedēļa 2024” aizvadīta mākslīgā intelekta noskaņā

 • 23 maijs 2024
 • Informatīvi raksti
Ar teju 300 pasākumiem visā Latvijā pagājušajā nedēļā no 13. līdz 18. maijam aizvadīta izglītojošā kampaņa “Digitālā nedēļa 2024”.
Lasīt vairāk

Izglītošanās iedzīvotājiem kļūst pieejamākā

 • 19 marts 2024
 • PIUAC raksta
Katra diena mūs sagaida ar jaunumiem un pārmaiņām, kas mūs vairs nepārsteidz. Ar to arī ir raksturīgs 21. gadsimts, tādēļ jāsakārto sava dzīve tā, lai spētu noturēties šajā virpulī un neizkristu no plūsmas.
Lasīt vairāk

Izsludināta pieteikšanās grantu konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2024”

 • 12 marts 2024
 • Uzņēmējdarbības projekti
Ja Tev ir jauna biznesa ideja vai vēlme attīstīt jau esošo biznesu un paaugstināt konkurētspēju tirgū – nepalaid garām iespēju un piesakies Dobeles novada pašvaldības rīkotajā Grantu konkursā!
Lasīt vairāk

Mācību iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem

 • 29 februāris 2024
 • Piesakies apmācībām
Bezmaksas mācību iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kuponiem.
Lasīt vairāk

IZPROTI. IEKĻAUJIES. SĀC

 • 28 decembris 2023
 • Projekti
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs īsteno projektu “IZPROTI. IEKĻAUJIES. SĀC”/2023.LV/UKR_KO/2/16.
Lasīt vairāk