Jaunieti! Piedāvājums Tev!

 • 15 marts 2023
 • Projekti

Piedāvājums jauniešiem iesaistīties projektā “PROTI UN DARI!”.
Ja atbilsti norādītajiem kritērijiem, piesakies!

Lasīt vairāk

Aucē tiek īstenots LEADER projekts vecākiem

 • 6 janvāris 2023
 • PIUAC raksta

LEADER projekts “Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē” (Nr. 22-06-AL30-A019_2202-000006).

Lasīt vairāk

Aicina piedalīties projektā “Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē”

 • 31 augusts 2022
 • PIUAC raksta

Biedrība AKSO sadarbībā ar Dobeles PIUAC Aucē īstenos LEADER projektu “Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē” (Nr. 22-06-AL30-A019_2202-000006).

Lasīt vairāk

Aicinājums jauniešiem piedalīties projektā

 • 25 augusts 2022
 • Piesakies apmācībām

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI UN DARI!”
(Nr. 8.3.3.0/15/I/001).

Lasīt vairāk

Projekta dalībnieki motivēti radīt un darīt kopā

 • 18 maijs 2022
 • Projekti

2020. gada 1. jūnijā Dobeles PIUAC kopā ar sadarbības partneriem no Lietuvas uzsāka realizēt projektu “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai”.

Lasīt vairāk

Aicinām jauniešus piedalīties projektā “Proti un Dari!”

 • 28 marts 2022
 • Projekti

Pēc novadu reformas Dobeles novads pārņēmis bijušajos Auces un Tērvetes novados kopš 2016. gada īstenoto Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektu Nr. 8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un DARI!”. Līgums Nr. 6-13/71  starp Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru un Dobeles pašvaldību noslēgts  2021. gada 16.augustā. Projekta termiņš ir pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim.

Lasīt vairāk