IZPROTI. IEKĻAUJIES. SĀC

 • 28 decembris 2023
 • Projekti

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs īsteno projektu “IZPROTI. IEKĻAUJIES. SĀC”/2023.LV/UKR_KO/2/16.

Lasīt vairāk

Jaunieti! Piedāvājums Tev!

 • 15 marts 2023
 • Projekti

Piedāvājums jauniešiem iesaistīties projektā “PROTI UN DARI!”.
Ja atbilsti norādītajiem kritērijiem, piesakies!

Lasīt vairāk

Aucē tiek īstenots LEADER projekts vecākiem

 • 6 janvāris 2023
 • PIUAC raksta

LEADER projekts “Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē” (Nr. 22-06-AL30-A019_2202-000006).

Lasīt vairāk

Aicina piedalīties projektā “Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē”

 • 31 augusts 2022
 • PIUAC raksta

Biedrība AKSO sadarbībā ar Dobeles PIUAC Aucē īstenos LEADER projektu “Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē” (Nr. 22-06-AL30-A019_2202-000006).

Lasīt vairāk

Aicinājums jauniešiem piedalīties projektā

 • 25 augusts 2022
 • Piesakies apmācībām

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI UN DARI!”
(Nr. 8.3.3.0/15/I/001).

Lasīt vairāk

Projekta dalībnieki motivēti radīt un darīt kopā

 • 18 maijs 2022
 • Projekti

2020. gada 1. jūnijā Dobeles PIUAC kopā ar sadarbības partneriem no Lietuvas uzsāka realizēt projektu “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai”.

Lasīt vairāk