Vietējais amatniek – tev ir iespēja “PALĪDZĒT RADĪT UN DARĪT KOPĀ”!

3 jūnijs 2021 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

Pirms gada, 2020.gada 1.jūnijā Dobeles PIUAC kopā ar sadarbības partneriem no Lietuvas – Anīkšču mākslas inkubatoru – mākslas studiju un Panevēžas Biznesa centru uzsāka realizēt projektu “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai”.

Projekta aktivitāšu mērķis ir motivēt un mudināt maznodrošināto kopienu pārstāvjus piedalīties izglītības un sociālekonomiskajos procesos, lai mainītu savu dzīvi uz labo pusi.

Projektā tiek izstrādāta īpaši pielāgota apmācību sistēma maznodrošinātām kopienām un rokasgrāmata, kā strādāt ar šiem pārstāvjiem.

Šovasar, jūnijā un jūlijā, projekta ietvaros pieaicinātie psihologi-eksperti no Latvijas un Lietuvas, dalīsies savās zināšanās ar amatniekiem-mentoriem 3 dienu apmācību kursā, kā arī palīdzēs tiem, pēc iespējas veiksmīgāk, apmācīt, darot un nododot pamatprasmes maznodrošināto grupu cilvēkiem radošajās darbnīcās dažādās amatniecības jomās – tekstils, keramika, koks, papīrs vai ādas apstrāde.

Plānots apmācīt 40 vietējos amatniekus kā mentorus, kuri tālāk radošās darbnīcās apmācīs 180 trūcīgo kopienu pārstāvjus noteiktās amatniecības nozarēs – tekstilizstrādājumu, adīšanas, keramikas, kokapstrādes, papīra u.c..

Apmācības vadīs:

 • DITA LEINERTE – privātprakse psiholoģijā, izglītības psihologs, improvizācijas teātra trenere un dūla;
 • LINA BAGDONAVIČIENĖ – psihologa – psihoterapeita privātprakse, Mindfulness pasniedzēja, lektore Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, kognitīvās uzvedības terapijas vadītājs Neiromedicīnas institūts;
 • JŪRATĖ GRICIŪTĖ – psihologs-psihoterapeits, pasniedzējs, konsultants.
  Pieteikties vai uzzināt vairāk par iespējām piedalīties mentoru-amatnieku apmācībās un citās projekta aktivitātēs var zvanot Dobeles PIUAC pa tālr.63700142 vai rakstot ziņu uz e-pastu – piuac@dobele.lv.

Projekta darba grupa aicina vietējos amatniekus no Auces, Dobeles un Tērvetes novadiem, kuri ir gatavi sadarboties, palīdzēt vietējiem maznodrošināto grupu cilvēkiem apgūt pirmos soļus kādā no amatniecības jomām, piedalīties trīs dienu teorētisko apmācību ciklā “PALĪDZĒT RADĪT UN DARĪT KOPĀ”. Apmācības notiks krievu valodā tiešsaistes platformā Zoom. Pieteikties apmācībām var aizpildot anketu: https://ieej.lv/WOIYj

Projekts “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai” /Med-Craft, Nr.LLI-532/”.
Projekta galvenais mērķis ir motivēt un iedrošināt maznodrošināto kopienu pārstāvjus iesaistīties izglītojošos un sociāli ekonomiskos procesos, kas atraisītu viņu potenciālu un mainītu dzīves, kā arī, lai kļūtu par paraugu citiem savu kopienu pārstāvjiem.
Projekta galvenie rezultāti:
– Izstrādāta rokasgrāmata mentoriem (LV, LT, ENG) kā strādāt un motivēt sociālā riska grupas cilvēkus uzsākt savu uzņēmējdarbību kādā no amatniecības jomām.
– Apmācīti 40 vietējie amatnieki kā mentori darbā ar sociālā riska grupas cilvēkiem.
– Apmācīti 180 sociālā riska grupas cilvēki kādā no amatniecības jomām.
– Noorganizētas radošās meistardarbnīcas un sniegtas individuālās konsultācijas, mentoru-amatnieku vadībā, 120 sociālā riska grupas cilvēkiem, attīstot praktiskās iemaņas dažādās amatniecības nozarēs – tekstilizstrādājumi un adīšana, keramika, kokapstrāde, āda, papīrs un iepakojums.
– Uzlabota infrastruktūra uzņēmējdarbības veicināšanai 5 nozarēs.
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 217 126 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir EUR 184557,10 EUR.

Šis publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu

Tev varētu arī interesēt

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk

Par vētras postījumiem Dobeles novadā un seku likvidēšanas risinājumiem

 • 11 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
Dobeles novads 7. augustā pārdzīvoja nebijušu dabas stihiju, kas nežēlīgi iznīcinājusi infrastruktūru novadā.
Lasīt vairāk