Projekta ietvaros attīstīti kopīgi amatniecības tūrisma produkti

6 janvāris 2023 PIUAC raksta
Iepriekšējā Nākamā

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un attīstot to kā kopīgu Latvijas un Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūras un vēstures mantojumu un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi. Tas ir vērsts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem un māksliniekiem kā vietējās kultūras mantojuma un Latgales un Zemgales reģionu tradīciju saglabātājiem un veicinātājiem Latvijā un Utenas un Panevēžas apgabalos Lietuvā.

Projekts attīstījis kopīgus amatniecības tūrisma produktus – Tour de Crafts, veicinot zaļo/ekoloģisko un kultūras tūrismu.

Projekta laikā partneris – Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs – ir uzlabojis mājaslapu www.latlitartisans.eu, rodot iespēju izpētīt un izveidot savu maršrutu ar amatniekiem, kurus apmeklēt kā Dobeles novadā, tā arī projektu partneru teritorijās.

Dodies piedzīvojumā, uzzinot par senām un arī mūsdienīgām amatu prasmēm, izmēģinot roku aušanā, ziepju, sveču, bišu vaska drāniņu, māla trauku un daudzu citu produktu veidošanā!

Informāciju sagatavoja
Aneta Lucaus,
projekta koordinatore
tālr. 26887365
e-pasts: aneta.lucaus@dobele.lv

Tev varētu arī interesēt

Dobeles PIUAC īstenos bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītību). Izmanto iespēju mācīties!

  • 16 janvāris 2023
  • PIUAC raksta
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai
Lasīt vairāk

Aucē tiek īstenots LEADER projekts vecākiem

  • 6 janvāris 2023
  • PIUAC raksta
LEADER projekts “Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē” (Nr. 22-06-AL30-A019_2202-000006).
Lasīt vairāk

Nodarbinātības valsts aģentūra organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību ar kuponu metodi

  • 5 janvāris 2023
  • Informatīvi raksti
Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.
Lasīt vairāk

2023. gads Dobeles PIUAC sākas ar pārmaiņām

  • 4 janvāris 2023
  • PIUAC raksta
2022. gads mums nesis dažādas pārmaiņas un izaicinājumus, tomēr esam spējuši tam pielāgoties.
Lasīt vairāk

10. decembrī tika sumināti konkursa “Dobeles novada Gada uzņēmējs” uzvarētāji

  • 27 decembris 2022
  • PIUAC raksta
Dobeles novada pašvaldības konkursa “Dobeles novada Gada uzņēmējs” ietvaros 10. decembrī Dobeles Mūzikas skolas koncertzālē Zinta tika sumināti konkursa uzvarētāji.
Lasīt vairāk