Gaidām pieteikumus angļu valodas un valsts valodas (A2) apmācībai

24 februāris 2023 Piesakies apmācībām
Iepriekšējā Nākamā

Lai atvieglotu cilvēkiem apgūt vai pilnveidot valodu kompetences, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi (Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai; ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001). Kuponu apmācībai varēja reģistrēties jau no gada sākuma.

Diemžēl angļu valodas apguvei reģistrācija kuponam ir pārtraukta, jo paredzētie līdzekļi ir izsmelti. Taču tos, kuri ir kļuvuši par angļu valodas apguves kuponu īpašniekiem, aicinām pieteikties mūsu grupās:

 • Angļu valoda (Elementary) klātienē 100h, Dobelē – pirmdienās, trešdienās piektdienās 18:00 līdz 20:00, mācības plānojam sākt 15.03.2023., ja grupā būs vismaz 8 dalībnieki.
 • Angļu valoda BEZ priekšzināšanām 150h tiešsaistē, Zoom platformā – otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no 19:00 līdz 21:00, mācības plānojam sākt 30.03.2023., ja grupā būs vismaz 10 dalībnieki.

Otrs aktuālais pieprasījums ir valsts valoda ar iespēju kārtot eksāmenu A2 līmenī. Klātienes grupa mācības ir jau uzsākusi. Gaidām interesentus attālinātajām mācībām Zoom platformā no 16.03.2023., ja būs vismaz 10 dalībnieki.

Ir pieprasījums apgūt latviešu valodu arī A1 līmenī (ja esat ieguvis bezdarbnieka statusu, tad varat NVA iegūt arī šādu kuponu), bet šobrīd nevaram neko piedāvāt, jo esam ierobežoti pasniedzēju resursos, tādēļ priecāsimies, ja saņemsim piedāvājumu no pedagogiem, kuri būtu gatavi un kompetenti iesaistīties šajā apmācību procesā.

Informāciju sagatavoja
Gundega Bicūze
Dobeles PIUAC
Apmācību procesa koordinētāja
t.63781741

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

Tev varētu arī interesēt

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk

Par vētras postījumiem Dobeles novadā un seku likvidēšanas risinājumiem

 • 11 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
Dobeles novads 7. augustā pārdzīvoja nebijušu dabas stihiju, kas nežēlīgi iznīcinājusi infrastruktūru novadā.
Lasīt vairāk

Piedalies LTRK ekspresaptaujā par 7. augusta vētras radīto kaitējumu uzņēmumam

 • 8 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
Lai apzinātu uzņēmējiem radītos zaudējumus un iegūto informāciju izmantotu darbā ar politikas veidotājiem, LTRK ir sagatavojusi ekspresaptauju par 7. augusta vētras nodarīto kaitējumu uzņēmumiem.
Lasīt vairāk