Filtrs: Piegādes un pakalpojumi (10000 - 42000)

Iepirkumi

Izsludināts ID Nr. Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
23.11.2022 DNP 2022/75/ERAF Programmatūras izstrāde un stendu ar skārienjutīgiem / interaktīviem displejiem piegāde, uzstādīšana 05.12.2022 Pabeigts
SkatītAizvērt

Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma identifikācijas numurs:
DNP 2022/75/ERAF
Iepirkuma veids:
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
Apraksts:
Iepirkums tiek veikts par funkcionāli interaktīvas programmatūras izstrādi un stendu ar skārienjutīgiem / interaktīviem displejiem piegādi un uzstādīšanu.
Paziņojuma publicēšanas datums:
23.11.2022
Piedāvājumus var iesniegt līdz:
05.12.2022
Piedāvājumu iesniegšanas termiņs:
05.12.2022 plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta:
Dobeles PIUAC Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) profilā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/11680)
Kontaktpersona:
Jautājumi par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem - Līga Īle (t.63720937, liga.ile@dobele.lv), jautājumi par iepirkuma tehnisko specifikāciju - Evija Kalniņa (t.63700142, evija.kalnina@dobele.lv)
Piezīmes:
Iepirkums tiek veikts projekta "Amatu prasmes tūrisma telpā" (Tour de Crafts, Nr. LLI-539) ietvaros. Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam.

Iepirkuma dokumenti:

Lēmuma pieņemšanas datums
08.12.2022
Lēmuma publicēšanas datums
09.12.2022
Uzvarētājs
SIA DATATEKS, reģ.Nr.40003611251
Līgumcena
24950 EUR (bez PVN)
17.10.2022 DNP 2022/66/ERAF Prezentācijas iekārtu piegāde un uzstādīšana 27.10.2022 Pabeigts
SkatītAizvērt

Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma identifikācijas numurs:
DNP 2022/66/ERAF
Iepirkuma veids:
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
Apraksts:
Iepirkums tiek veikts par prezentācijas iekārtu (informatīvā un interaktīvā displeja, projektora, motorizēta projekcijas ekrāna un bezvadu konferenču iekārtas) piegādi un uzstādīšanu.
Paziņojuma publicēšanas datums:
17.10.2022
Piedāvājumus var iesniegt līdz:
27.10.2022
Piedāvājumu iesniegšanas termiņs:
27.10.2022 plkst.15:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta:
Dobeles PIUAC Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) profilā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/11680)
Kontaktpersona:
Jautājumi par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem - Līga Īle (t.63720937, liga.ile@dobele.lv), jautājumi par iepirkuma tehnisko specifikāciju - Evija Kalniņa (t.63700142, evija.kalnina@dobele.lv)
Piezīmes:
Iepirkums tiek veikts projekta "Amatu prasmes tūrisma telpā" (Tour de Crafts, Nr. LLI-539) ietvaros. Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam.

Iepirkuma dokumenti:

Lēmuma pieņemšanas datums
04.11.2022
Lēmuma publicēšanas datums
07.11.2022
Uzvarētājs
SIA TOMEGA, reģ.Nr.40103361909
Līgumcena
7310 EUR (bez PVN)
24.09.2021 PIUAC 2021/17 Tour de Crafts Interaktīvā stāsta izveide 04.10.2021 Pabeigts
SkatītAizvērt

Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma identifikācijas numurs:
PIUAC 2021/17 Tour de Crafts
Iepirkuma veids:
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
Apraksts:
IZVEIDOT INTERAKTĪVU UN VIZUĀLI PIEVILCĪGU VIDEO STĀSTU PAR AMATNIECĪBAS VEIDOŠANOS UN ATTĪSTĪBU DOBELES NOVADĀ, kas kalpotu kā atsevišķs tūristu piesaistes objekts un vienlaicīgi popularizētu amatniecību un tās piedāvātos pakalpojumus kā konkurētspējīgu tūrisma produktu, saskaņā ar pakalpojuma aprakstu un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma noteikumiem.
Paziņojuma publicēšanas datums:
24.09.2021
Piedāvājumus var iesniegt līdz:
04.10.2021
Piedāvājumu iesniegšanas termiņs:
04.10.2021 17:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta:
Dobeles PIUAC Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) profilā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/11680)
Kontaktpersona:
Evija Kalniņa, t.63700142, evija.kalnina@dobele.lv
Piezīmes:
Tirgus izpēte tiek veikta projekta "Amatu prasmes tūrisma telpā" (Tour de Crafts, Nr. LLI-539) ietvaros. Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam.

Iepirkuma dokumenti:

Lēmuma pieņemšanas datums
07.10.2021
Lēmuma publicēšanas datums
12.10.2021
Uzvarētājs
SIA i-DEA Consult, reģ.Nr.40103660978
Līgumcena
12 500 EUR (bez PVN)
02.01.2020 PIUAC 2020/01 BAG UV LED printera piegāde un uzstādīšana 13.01.2020 Pabeigts
SkatītAizvērt

Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma identifikācijas numurs:
PIUAC 2020/01 BAG
Iepirkuma veids:
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
Apraksts:
UV LED printera piegāde un uzstādīšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums) un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma noteikumiem (nolikuma 4.pielikums).
Paziņojuma publicēšanas datums:
02.01.2020
Piedāvājumus var iesniegt līdz:
13.01.2020
Piedāvājumu iesniegšanas termiņs:
13.01.2020 17:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta:
Dobeles PIUAC Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) profilā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/11680)
Kontaktpersona:
Evija Kalniņa, t.63700142, evija.kalnina@dobele.lv
Piezīmes:
Informācijas par izsludināto iepirkumu pieejama saitē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/11680 Tirgus izpēte tiek veikta projekta "Zaļā lauksaimniecība bez robežām" (BAG, Nr. ENI-LLB-1-117) ietvaros. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam.

Iepirkuma dokumenti:

Lēmuma pieņemšanas datums
16.01.2020
Lēmuma publicēšanas datums
22.01.2020
Uzvarētājs
SIA RĪGAS SESOMA, reģ.Nr. 40003330118
Līgumcena
19 950,- (bez PVN)
31.07.2017 PIUAC 2017/07 BEE Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana projektā “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” 07.08.2017 Pabeigts
SkatītAizvērt

Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma identifikācijas numurs:
PIUAC 2017/07 BEE
Iepirkuma veids:
Paziņojums par plānoto līgumu
Paziņojuma publicēšanas datums:
31.07.2017
Piedāvājumus var iesniegt līdz:
07.08.2017

Iepirkuma dokumenti:

17.07.2017 PIUAC 2017/05 BEE Lāzergraviera iegāde 31.07.2017 Pabeigts
SkatītAizvērt

Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma identifikācijas numurs:
PIUAC 2017/05 BEE
Iepirkuma veids:
Piegādes un pakalpojumi (10000 līdz 42000 EUR)
Paziņojuma publicēšanas datums:
17.07.2017
Piedāvājumus var iesniegt līdz:
31.07.2017
Piedāvājumu iesniegšanas termiņs:
31.07.2017 16:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta:
Dobeles PIUAC birojā personīgi vai nosūtot pa pastu
Kontaktpersona:
Laila Šereiko, t. 63720939, mob. 26549058, laila.sereiko@dobele.lv

Iepirkuma dokumenti:

Lēmuma pieņemšanas datums
16.08.2018
Lēmuma publicēšanas datums
31.08.2017
Uzvarētājs
SIA SKOG, reģ.Nr.40103475083
Līgumcena
26 611,- (bez PVN)
06.07.2017 PIUAC 2017/04 BEE Biroja un prezentācijas tehnikas iekārtu iegāde 17.07.2017 Pabeigts
SkatītAizvērt

Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma identifikācijas numurs:
PIUAC 2017/04 BEE
Iepirkuma veids:
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Apraksts:
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās: 1.daļa - Plotera iegāde, 2.daļa - Papīra griezēja iegāde, 3.daļa - 3D printera iegāde, 4.daļa - Displeja un audio iekārtas iegāde. Līguma izpildes termiņš - 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Paziņojuma publicēšanas datums:
06.07.2017
Piedāvājumus var iesniegt līdz:
17.07.2017
Piedāvājumu iesniegšanas termiņs:
17.07.2017 16:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta:
Dobeles PIUAC birojā personīgi vai nosūtot pa pastu
Kontaktpersona:
Laila Šereiko, t. 63720939, mob. 26549058, laila.sereiko@dobele.lv
Lēmuma pieņemšanas datums
15.08.2017
Lēmuma publicēšanas datums
18.08.2017
Uzvarētājs
1.daļa - AS Antalis, reģ.Nr. 40003135842
Līgumcena
3600.-
Uzvarētājs
2.daļa - AS Antalis, reģ.Nr. 40003135842
Līgumcena
3390.-
Uzvarētājs
4.daļa - SIA Pro Vision Baltic, reģ.Nr. 40103888490
Līgumcena
3802,-
Lēmuma pieņemšanas datums
24.08.2017
Lēmuma publicēšanas datums
28.08.2017
Uzvarētājs
SIA Mass Portal, reģ.Nr. 40103538800
Līgumcena
5850.-