Veiksmīgi īstenots projekts “Zaļā lauksaimniecība bez robežām”

28 janvāris 2021 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

Kad pirms diviem gadiem Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā tikās “Zaļās lauksaimniecības bez robežām” pārrobežu projekta komanda no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, visu acīs mirdzēja entuziasms un nepacietība ātrāk sākt jaunas aktivitātes. Toreiz nevienam no partneriem nebija aizdomas par to, ka šādas tikšanās kļūs par greznību pasaules priekšā un daudziem plāniem būs jāmainās, pārvietojot projekta aktivitātes uz virtuālo telpu. Tomēr ir patīkami, ka ne slēgtās robežas, ne ierobežojumi netraucēja sasniegt projekta mērķus. Sarežģītā situācija izraisīja vēl lielāku aizrautību un radošu projekta aktivitāšu pārveidošanu.

Divu projekta īstenošanas gadu laikā sadarbībā ar trim partneriem – Panevēžas biznesa konsultāciju centru (Lietuva), Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru (Latvija), Vietējās ilgtspējīgas attīstības fondu “Inovācijas reģioni” (Baltkrievija) un ekspertiem, tika izstrādāta programma jaunajiem lauksaimniekiem, kuri sapņo par zaļo lauksaimniecību vai ēdiena gatavošanu, bet nezina, ar ko sākt vai vienkārši neuzdrošinās spert pirmo soli. Apmācību programma sastāvēja no trim daļām – bioloģisko produktu veidi un sertifikācija, biznesa plānošana, produktu pārdošana. Saskaņā ar šo apmācības programmu, katra partnera teritorijā tika apmācītas trīs dalībnieku grupas (kopā vairāk nekā 180 esošie un potenciālie lauksaimniecības ražotāji). Latvijā tika organizēta starptautiska trīs dienu radošā darbnīca, kurā piedalījās deviņi dalībnieki no katras valsts, kuri vēlējās izveidot jaunus vai uzlabot esošos produktu logotipus, uzlīmes, iepakojumus, etiķetes utt. Notika trīs pārrobežu sadarbības pasākumi – mācību vizītes zemnieku saimniecībās un dalībnieku saražoto un audzēto produktu prezentācijas. Projekta laikā tika izveidota un attīstīta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas saimniecības vienojošā IT platforma www.greenagriculture.eu. Platformā ir iespējams lejupielādēt mācību materiālus, iepazīties ar Latvijas un kaimiņvalstu audzētājiem, ražotājiem, viņu produktiem, kā arī visiem, kuru darbība atbilst projekta idejai, pastāvīgi tiek aicināts reklamēties šajā platformā.

Lai gan virtuāli bija jāorganizē liels skaits starptautisku pasākumu, mūsdienīgi saziņas līdzekļi, partneru novatorisms un dalībnieku ziņkārība ļāva sasniegt lieliskus rezultātus, noderīgus kontaktus un lieliskas emocijas. Arī noslēguma konference, kura norisinājās 27.janvārī, tika veidota caur tiešsaistes programmu Zoom, tomēr tā bija ne mazāk informējoša, interesanta un izsmeļoša.

PROJEKTA PARTNERI

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Aneta Maisaka
Projekta “Zaļā lauksaimniecība bez robežām” ENI-LLB-1-117 asistente
Tel.nr. +371 26887365
E-pasts: eni.aneta.maisaka@gmail.com

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk