ŠOGAD SVINAM 25!

11 janvāris 2021 PIUAC raksta
Iepriekšējā Nākamā

Šogad mums aprit jau 25 gadi! Gadi nav daudz, bet piedzīvots ļoti daudz!

Aicinām Jūs katru visa šī gada garumā mūsu jubileju svinēt kopā, atceroties pārsteidzošākos, nozīmīgākos, interesantākos notikumus mūsu centra darbības laikā!

2021.gadā katru mēnesi gan PIUAC mājas lapā, gan centra Facebook profilā publicēsim divus foto stāstus ar aprakstiem.

Seko mums un vēro kā veidojas Dobeles PIUAC vēsturiskā izstāde.

Ja tev radies kāds jautājums vai savā albumā esi atradis foto, kurā redzama daļa no centra darbības, droši raksti, sūti un sazinies ar mums!

1996. GADS
Pirmā publikācija laikrakstā “Zemgale” –JĀIZGLĪTOJAS ARĪ PIEAUGUŠAJIEM Jau mēnesi Dobeles amatu skolas telpās darbojas Pieaugušo izglītības centrs (PIC). Tā direktore BRIGITA TIVČA informē dobelniekus par mērķiem, plāniem un pirmajiem darbiem
(1996.gada 23.janvāris).
Centra atklāšana jaunajās telpās Brīvības ielā 7, Dobelē (kādreizējā poliklīnikā). Svētkos sveic Dobeles domes priekšsēdētājs Andris Elksnītis.
Veiksmi centra darbiniekiem vēl Dobeles rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Šķērsts, dāvinot rajona padomes piešķirtos 300 latus datoru iegādei.
Sveicēju pulkā daudz viesu – Maija Upmane (Izglītības un Zinātnes ministrija, Pieaugušo izglītības nodaļas vadītāja), Maruta Vaļko (Dobeles rajona skolu valdes vadītāja), Inta Vīksna (metodiskā darba koordinatore).
Pirmā apmācību reklāma “Zemgalē” (1996.gada 21.marts)
Publikācija laikrakstā “Zemgale” – ESAM NOSKAŅOTI PALĪDZĒT CILVĒKIEM – 1.daļa, 2.daļa (1996.gada 15.oktobris)
1997.GADS
Pirmais izlaidums! Patiess prieks par kursos apgūto redzams katra angļu valodas kursanta smaidā. Foto aizmugurē no kreisās puses pasniedzēja Dzintra Matisone. Apmācību kursa dalībnieki – Ķīmiskās rūpnīcas “Spodrība” darbinieki.

Priecājamies un svinam pirmā PIC projekta “Dobeles rajona Pieaugušo izglītības un informācijas centra izveide” apstiprināšanu. Projektu finansiāli atbalsta Dānijas ārlietu ministrija.

No kreisās puses – projekta vadītājs Pīters Hāgs (Dānija), Brigita Tivča (PIC direktore), Agris Krūmiņš (Dobeles rajona padomes priekšsēdētājs), Sandra Garsele (PIC apmācību speciāliste), Normunds Narvaišs (Dobeles rajona padomes Tautsaimniecības dienesta vadītājs)

Kopā ar projekta vadītāju Pīteru Hāgu un eksperti apgūstam daudz jaunas prasmes – projekta vadību, iestādes darbības plānošanu, stratēģijas izstrādi, komunikācijas un sadarbības modeļus ar dažādām iestādēm, aptauju veikšanu, apmācību programmu izstrādi, informatīvo kampaņu organizēšanu, un vēl, vēl, vēl… Neatsverams atbalsts projekta partneru komunikācijā ir tulkotājas Dzintras Matisones darbs.

Jauns centrs, jauna identitāte un jauns logo!

Logo autors Dobeles arhitekts Jānis Kukša.

Jaunajā datorklasē pasniedzējas Dainas Stegenburgas vadībā visi kļūst par labiem datorlietotājiem.
Iekārtotas biroja un apmācību telpas, datorklase un informatīvais stends vestibilā.

Veidojas sadarbība ar Dobeles pašvaldības sadraudzības pilsētu Engelholmu (Zviedrija). Šoreiz tikšanās ar Engelholmas komitejas pārstāvēm Annu Svensoni un Viveku Britzenu Gustavsoni. Dzimst jaunas projekta idejas. Viena no tām ir izveidot Jaunatnes veselības centru Dobelē.

Publikācija laikrakstā “Zemgale” – TOP KOPĒJI PROJEKTI (1997.gada 18.decembris)

1998. GADS

“Viņi spēj to pašu ko mēs!” – 1998.gada martā “Dobeles rajona PIIC izveide” projekta ietvaros uzsākam mācību informatīvo akciju “Kā krāsas varavīksnē”. Kampaņas mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību un vairot sapratni par bērnu invalīdu spējām pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības dzīvē pretēji viedoklim, ka šie bērni nespēj kaut ko veikt savas slimības dēļ. Ar padomiem kā labāk organizēt informatīvo kampaņu mums palīdz komunikāciju konsultante no Dānijas Birgitte Jallov.

Kā krāsas varavīksnē mirdzēja visi kampaņas pasākumi – izstādes, sporta spēles, koncerti. Īpašas sajūtas ikkatram klātesošajam raisīja informatīvās akcijas himna “Kā krāsas varavīksnē”, kas izskanēja katrā pasākumā. Dziesmas teksta autore Ulla Veilande, mūzikas – Astrīda Klāsone.

Zilos padebešos plešas loks
Daudzu krāsu pieliets starojums,
Uzplaukst smaidā kastaņkoks
Balsts kā putna lidojums.

Kurš pa varavīksni augšup kāps
Lietus lāses lejā rasinās,
Saules stariem pavasarim mās,
Zelta puķu pīnes darinās.

Varavīksne dziesmā savieno
Katram kādu krāsu dod,
Sirdī liegu viļņojumu rod,
Ļauj lai mīlestība uzvirmo.

Piedziedājums
Tā kā krāsas varavīksnei
Draugu smaidi sirdi pilda.
Tā kā krāsas varavīksnei
Drauga roka roku silda.

Sadarbībā ar Dobeles reģiona bērnu invalīdu atbalsta fondu “Laimiņa”, Dobeles Invalīdu biedrību un Dobeles Novadpētniecības muzeju informācijas kampaņu uzsākām ar Dobeles rajona pieaugušo un bērnu invalīdu jaunrades darbu izstādi (1998.gada marts). Apskatāmi 52 autoru darbi. Kopskaitā vairāk kā 140.

Sadarbībā ar Dobeles reģiona bērnu invalīdu atbalsta fonda “Laimiņa” Auces grupas pārstāvēm Inesi Benežu un Mārīti Hincenbergu, noorganizējām bērnu invalīdu darinājumu izstādi un svētku koncertu Auces Mūzikas skolā (1998.gada 11.marts).

Informatīvās kampaņas “Kā krāsas varavīksnē” noslēguma koncerts Dobeles Kultūras namā (1998.gada 22.marts).

1998.gada novembrī uzsākam īstenot PHARE projektu “Biznesa konsultāciju funkcija pie Dobeles PIIC”. Projekta partneri – Dobeles rajona un Bornholmas pašvaldības (Dānija). Projekta koordinatori – Brigita Tivča un Niels Trudso. Pirmie darbi – vietējo uzņēmēju aptauja par to kāda veida palīdzību vēlētos viņi saņemt no centra un darba telpu iekārtošana uzņēmējdarbības konsultantam. Fotogrāfijā projekta preses konference Dobeles PIIC (no kreisās puses – tulks Dzintra Matisone, konsultants Rene Bloch, projekta koordinators Niels Trudso un uzņēmēja no Zviedrijas Wiveca Britzen Gson).

1999. GADS

1999.gada martā PIIC sadarbības līgumu par projekta “Veselības izglītības sistēmas uzlabošana Dobeles rajonā” (FIBUD) uzsākšanu paraksta Dobeles pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Elksnītis un Ase Enkvist (projekta vadītāja, Västra Götaland reģions, Zviedrija). Aizmugurē no kreisās puses Sandra Rasiņa (Dobeles rajona Finanšu dienesta vadītāja), Monta Freiberga (Dobeles rajona Sociālā palīdzības dienesta vadītāja) un Brigita Tivča (PIIC).

PHARE projekts “Biznesa konsultāciju funkcija pie Dobeles PIIC” uzņem apgriezienus – tiek remontētas un iekārtotas biznesa konsultanta telpas, aptaujāti uzņēmēji par attīstības priekšnoteikumiem biznesā un pilsētā kopumā, konkursa kārtībā tiek meklēts biznesa konsultants. Mūsu komandai 1999.gada martā pievienojas biznesa konsultante Skaidrīte Velberga. Lai iepazītos ar uzņēmējdarbības atbalsta centru darbību, pieaugušo apmācību sistēmu un veidotu jaunus sadarbības kontaktus, PIIC speciālistes dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Dāniju. Foto – Tikšanās AMU centrā.

Veiksmes pamatā ir zināšanas! Pie šāda secinājuma nonāca visi 14 uzņēmējdarbības kursa “Veiksme biznesā” dalībnieki. Biznesa plānu par kafejnīcas atvēršanu prezentē Iveta Stūrmane un Lilija Bleidele. Kursu vadīja Ventspils uzņēmējdarbības atbalsta centra speciāliste Viola Lauska (1999.gada 8.aprīlis).

Ideju ir daudz, tik jāmācās un jādara! Kursa “Veiksme biznesā” noslēgumā biznesa plānu prezentē uzņēmēji Miervaldis Tivčs un Valērijs Cimermanis.

Pavasara ziedonī zied visa mūsu PIIC komanda! No kreisās puses – Skaidrīte Velberga, Iluta Černija (apmācību speciāliste), Evija Kalniņa, Brigita Tivča un Sandra Garsele.

Pirmo reizi, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un Latvijas Tirgotāju asociāciju, Dobeles rajonā PIIC organizē konkursu “Labākais veikalnieks un tirgotājs”. Līdzdalību pieteica 7 krogi, 6 pārtikas un 5 rūpniecības preču veikali un 1 ekskluzīvais veikals! Kurš tas bija lasiet laikrakstā “Zemgale” (1999.gada 15.jūlijs)!

Konkursa “Labākais tirgotājs un krodzinieks ‘99” noslēguma pasākums Aucē. Auces pilsētas svētku ietvaros konkursa laureātu Gunti Erbu (zemnieku saimniecības “Vanagi” veikals) sveic Dobeles PIIC uzņēmējdarbības konsultante Skaidrīte Velberga.

Vasara paiet apceļojot Latviju un veidojot jaunus sadarbības kontaktus ar kolēģiem uzņēmējdarbības atbalsta centros (UAC).

FIBUD projekta ietvaros 1999.gada augustā durvis ver jauna izglītības iestāde – Jaunatnes veselības centrs (tagadējais DJIVC)!

2000. GADS

Sākas interneta gadsimts arī Dobelē! Ar Sorosa fonda atbalstu, tiek atvērti 3 SABIEDRISKIE INTERNETA PIEEJAS PUNKTI. Viens no tiem atrodas pie mums Dobeles rajona PIIC datorklasē! PIIC interneta pieejas punktu aktīvi izmanto gan skolēni, kas nāk “čatot”, gan studenti. Šajā laikā nevienā no Latvijas pilsētām nav pieejami tik daudz datori kā Dobelē! Paldies FRĪDIM SARCEVIČAM, kas palīdzēja sagatavot šī projekta pieteikumu.

Priekšā – liels un vērienīgs darbs – pirmās Dobeles uzņēmēju dienas “Ielīgosim Jāņus”. Pasākuma rīkošanā iesaistās Dobeles PIIC, Dobeles rajona padome, pagastu pašvaldības, Dobeles dome, Latvijas Tirgotāju asociācijas Dobeles nodaļa, Auru uzņēmēju klubs, Tērvetes attīstības fonds un izstāžu sabiedrība “Expo” (2000.gada 9.marts, laikraksts Zemgale).

Dobeles Uzņēmēju dienu 2000 atklāšana pie Dobeles 1.vidusskolas sporta zāles. Svētku atklāšana sākas ar enerģisku, jaudīgu un jautru aplīgošanu folkloras kopas “Puduris” izpildījumā (2000.gada 16.jūnijs).

Sprigans sveiciens no Jelgavas bērnu deju kolektīva “Vēja zirdziņš”.

Pasākuma dalībnieku draugu, atbalstītāju, interesentu pulks liels. Kopā Uzņēmēju dienas apmeklēja gandrīz 1000 interesentu!

Komandā ir spēks! Gandarījums par paveikto visai galvenajai organizatoru komandai! Dobeles rajona pašvaldību stendā no labās puses – Askolds Berovskis (IT administrators), Iluta Černija, Skaidrīte Velberga, Sandra Garsele, Brigita Tivča, Nataļja Anžāne (Dobeles rajona padome) un Jana Bistrova (Dobeles pagasta padome).

 

“UD dalībnieka bilde” – Dobeles Uzņēmēju dienu 2000 dalībnieks (2000.gada 16. – 18.jūnijs).

Varam būt gandarīti par pirmo Dobeles Uzņēmēju dienu izdošanos! – 1.daļa (2000.gada marts, laikraksts Zemgale).

Varam būt gandarīti par pirmo Dobeles Uzņēmēju dienu izdošanos! – 2.daļa (2000.gada marts, laikraksts Zemgale)

2.gadu turpinās FIBUD projekts. Izveidoti un aprīkoti veselības kabineti 8 Dobeles rajona pilotskolās – Naudītes, Annenieku, A.Brigaderes un Mežinieku pamatskolās, Dobeles 1.vidusskolā, Auces un Augstkalnes vidusskolās, Dobeles Amatu skolā. Apmācīti 18 veselības izglītības skolotāji un 27 sociālās aprūpes darbinieki. Ar projekta rezultātiem Annas Brigaderes pamatskolā atbraukusi iepazīties visa projekta darba grupa.

Iespaidos ar gūto pieredzi un jaunajām atziņām par veselības izglītības sistēmu Zviedrijā dalās Dobeles rajona veselības mācības skolotājas (FIBUD, 2000.gada 31.augusts, laikraksts Zemgale). Zviedrijā sabiedrības veselības jautājumus risina kompleksi. Šajā jomā sadarbojas visi – sākot no valsts mēroga līdz mazai skoliņai. Turpinājumu par skolotāju gūto pieredzi var lasīt nākamajās rakstu sērijās “Sadarbības projekti: veselības izglītība” (2000.gada 5., 7., 12. un 21.septembris, laikraksts Zemgale).

 

Tev varētu arī interesēt

Dobeles PIUAC FEBRUĀRA un MARTA piedāvājums

 • 2 februāris 2024
 • Piesakies apmācībām
Iepazīsties ar jauno Dobeles PIUAC februāra un marta mēnešu piedāvājumu un izmanto iespēju - apgūsti jaunas prasmes vai attīsti esošās!
Lasīt vairāk

IZPROTI. IEKĻAUJIES. SĀC

 • 28 decembris 2023
 • Projekti
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs īsteno projektu “IZPROTI. IEKĻAUJIES. SĀC”/2023.LV/UKR_KO/2/16.
Lasīt vairāk

Par SMEPRO 2 aktivitātēm

 • 14 decembris 2023
 • PIUAC raksta
13.12.2023. ar apmācību semināru “TikTok iespējas Tavam biznesam” Dobeles PIUAC ir izskanējis pēdējais pasākums no projektā “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/LVIII-068; SMEPRO 2/ plānotajām aktivitātēm.
Lasīt vairāk

IZPROTI. IEKĻAUJIES. SĀC

 • 5 decembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs uzsācis īstenot projektu “IZPROTI. IEKĻAUJIES. SĀC” /2023.LV/UKR_KO/2/16.
Lasīt vairāk

VAI JUMS IR 60+? Ir iespēja iesaistīties programmā "SUDRABA UZŅĒMĒJI"

 • 5 decembris 2023
 • Informatīvi raksti
Varbūt esat pieredzējis profesionālis, kurš meklē papildu ienākumus, varbūt nodarbojaties ar kādu hobiju, ko var pārvērst uzņēmējdarbībā, varbūt gribat piepildīt senu sapni vai vienkārši meklējat kaut ko jaunu un aizraujošu?
Lasīt vairāk

LŪST VAI PLĪST, iestartējot biznesu Bauskā

 • 10 novembris 2023
 • Informatīvi raksti
15. novembrī LIAA Jelgavas biznesa inkubatora atbalsta vienībā Bauskā, Katoļu ielā 3, notiks uzņēmēju iedvesmas pasākums “LŪST VAI PLĪST”.
Lasīt vairāk