Attīstot bioloģisko lauksaimniecību

15 decembris 2020 Uzņēmējdarbības projekti
Iepriekšējā Nākamā

 

Dobeles Pieaugušo izglītības uz uzņēmējdarbības atbalsta centrā projekta “Zaļā lauksaimniecība bez robežām” ietvaros norisinājās radoši un praktiski semināri par bioloģiskās lauksaimniecības produktu vizuālās identitātes un iesaiņojuma attīstību. Tika izstrādāti jauni produktu iepakojumu risinājumi dalībniekiem no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Paņevežas biznesa konsultāciju centru un Minskas Vietējās ilgtspējīgas attīstības centru realizē projektu «Zaļā lauksaimniecība bez robežām» /Nr.ENI-LLB-1-117/ Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam ietvaros. Eiropas Savienības atbalsts projektam ir 90% jeb 29 8463,11 eiro un tas tiks īstenots līdz 2021.gada 31.janvārim.

2020.gada nogalē norisinājās radošās darbnīcas trim jauktām deviņu dalībnieku grupām, kuras dalībnieki pārstāv vietējos zemniekus un vietējos pārtikas ražotājus no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas un, kuri pabeiguši teorētisko apmācības kursu un izstrādājuši produktu, kam nepieciešams iepakojums. Darbnīcas vadīja profesionāls dizaineris – Georgs Avetisjans. Šo darbnīcu rezultāts ir bioloģiskā produkta vizuālā identitāte, kas izstrādāta šī projekta ietvaros, un iepakojuma veidnes ar projekta identitāti. Pēc semināriem visiem dalībniekiem tiek piedāvāts profesionālā dizainera sniegtais atbalsts un konsultācijas, lai turpinātu savu produktu iepakojuma attīstību, izmantojot pastāvīgu komunikāciju un klātienes vai video/ Skype sanāksmes.

Radošo darbnīcu laikā dalībniekiem bija iespēja uzzināt vairāk par ES prasībām saistībā ar marķējumu un detalizēti izstrādāt savu iepakojumu un etiķetes. Pirms šīm praktiskajām nodarbībām dizaineris kopā ar katru no dalībniekiem jau bija veikuši sagatavošanās darbus – izstrādājuši etiķetes, vizītkartes un citus vizuālos elementus ražotāju produktiem. Savukārt šo darbnīcu laikā tās tiek drukātas uz projektā iegādātās iekārtas – Mutoh UV LED printera. Pēc tam, kad šie darbi ir paveikti, dalībnieki devās uz projekta laikā iekārtoto un aprīkoto fotostudiju, kur tapa produktu fotogrāfijas un tika iegūtas papildus zināšanas par kvalitatīvas fotogrāfijas nozīmīgumu produkta pārdošanā.

Projekta laikā tika izstrādāta platforma www.greenagriculture.eu, kura tiek izmantota jaunradīto produktu popularizēšanai, projektā iesaistīto dalībnieku – uzņēmēju profilu izveidei, kā arī produkcijas popularizēšanai un kontaktu dibināšanai.

Projektam noslēdzoties, tā dalībnieki 27. janvārī attālināti tiksies noslēguma konferencē, kur prezentēs paveikto, dalīsies pieredzē un iespaidos, kā arī diskutēs par iespējām un rīkiem, kā turpināt projektā iesākto sadarbību.

PROJEKTA PARTNERI

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Aneta Maisaka
Projekta “Zaļā lauksaimniecība bez robežām” ENI-LLB-1-117 asistente
Tel.nr. +371 26887365
E-pasts: eni.aneta.maisaka@gmail.com

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk