GRANTU KONKURSS “ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU DOBELES NOVADĀ 2023”

15 jūnijs 2023 Uncategorized
Iepriekšējā Nākamā

Pavisam tika saņemti 15 biznesa ideju pieteikumi. Konkursa komisija, izvērtējot visus saņemtos biznesa idejas pieteikumus, 29 maijā klātienē apmeklēja  1. vērtēšanas kārtu izturējušos esošos vai jaunos uzņēmējus. Biznesa idejas vērtēja Grantu konkursa vērtēšanas komisija – komisijas priekšsēdētājs Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks un komisijas locekļi – Svetlana Jarmoļiča, Dobeles PIUAC uzņēmējdarbības konsultante, Raimonda Ribikauska, LLKC  SIA uzņēmējdarbības konsultante, Zita Sāviča, “Baltic Candle LTD” SIA direktore, un Zane Peļņa, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja. Kopējais Grantu konkursam piešķirtais finansējums 2023. gadā ir 12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro 00 centi).

Par pašvaldības uzvarētājiem tika atzīti un piešķirts Grants biznesa idejas realizācijai:

Sandra Safranoviča – 2631,24 EUR

Biznesa ideja: Centrs bērniem „ROTAĻNĪCA“

Projekta mērķis:

Radīt daudzveidīgu, mūsdienu vajadzībām atbilstošu – mājīgu, inovatīvu telpu, kurā ar attīstošu rotaļlietu un vides palīdzību veicināt bērniem valodas attīstību un komunikācijas prasmes, ļaut bērnam izspēlēt un izprast dažādas situācijas un attīstīt bērna sociālās iemaņas, kā arī apgūt empātijas prasmes, attīstīt iztēli un radošumu;
Attīstīt Dobeles pilsētu kā ģimenēm draudzīgu pilsētu;
Izveidot vietu – infrastruktūru, kur jaunajām māmiņām socializēties – iedvesmoties un smelties informāciju no līdzīgi domājošiem cilvēkiem, izrauties no mājas dzīves rutīnas, pārrunāt aktuālās tēmas un dalīties pieredzē;
Radīt jaunu pakalpojumu Dobeles pilsētā animators – izklaidēt un radīt bērniem neaizmirstamus svētkus.

Baiba Borherte – Smiļģe – 2682,00 EUR

Biznesa ideja: svētku kupola izveide Dobeles pagasta “Baronos”.

Projekta mērķis:

Ir pilnveidot un dažādot Dobeles novadā esošo tūrisma objektu piedāvājumu ar pavisam jaunu objektu – piedāvājot Dobeles pilsētas, novada un kaimiņu novadu iedzīvotājiem jaunu pieredze – savus svētkus pavadīt jaunā objektā – svētku kupolā. Šis būtu kā jauns, nebijis un unikāls produkts ne tikai Dobeles novadā, bet arī Zemgalē, kur gan vietējiem, gan citu novadu iedzīvotājiem pavadīt skaistus svētkus savas ģimenes un draugu lokā, tādā veidā nodrošinot Dobeles novada atpazīstamību ar jaunu tūrisma objektu un skaistu , labiekārtotu atpūtas vietu.

 

Areta Jegorova –  2682,00 EUR

Biznesa ideja: Papildus izklaides pakalpojumu piedāvāšana Peintbola parkā – Atpūtas vietā “Zīles“.

Projekta mērķis:   Paplašināt aktīvās atpūtas iespējas Peintbola parkā-Atpūtas vietā “Zīles”,  kas ļautu aptvert jaunas mērķauditorijas un veidot spēcīgus, konkurētspējīgus  piedāvājumus dažādu vecumu un interešu grupām.

 

Juris Kambars – 2682,00 EUR

Biznesa ideja: metālliešanas aprīkojuma iegāde un sakomplektēšana skanošo Dobeles bļodu un saktiņu izgatavošanai Dobeles novada spēka vietās.

Projekta mērķis:

Skanošo Dobeles bļodu izgatavošana ar metālliešanas metodi Dobeles novada spēka vietās. Pircēju, klausītāju, Latvijas, Eiropas noskaņošana un saviļņošana Zemes un ķermeņa dzīvības spēka noskaņās un frekvencēs. Senatnīgo saktiņu darināšana ar metālliešanas metodi Dobeles novada vietās, kur saktiņas atrastas. Saktiņu vēstījums par mūsu senatni, saknēm un spēku kļūst acīmredzamāks, jūtamāks, ievērojamāks.

Saktiņas un bļodas, kas izgatavotas vienā vai otrā spēka vietā noteiktā dienā un laikā, ir jauns produkts Latvijai un Eiropai no Dobeles.

 

Rūta Krauze – 1322,76 EUR

Biznesa ideja: Mācību telpas iekārtošana pirmsskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem.

Projekta mērķis: Iekārtot mācību telpu bērniem ar nepieciešamo materiālo bāzi un mēbelēm, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un aizraujošu mācību procesa apgūšanu. Izvēloties ilgtspējīgus mācību materiālus, atbalstot Latvijas mazos uzņēmējus.

 

Pieprasītais Granta apmērs 39283,23  EUR

Plānotais Privātais līdzfinansējums 16 934 EUR

Tev varētu arī interesēt

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk

Par vētras postījumiem Dobeles novadā un seku likvidēšanas risinājumiem

 • 11 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
Dobeles novads 7. augustā pārdzīvoja nebijušu dabas stihiju, kas nežēlīgi iznīcinājusi infrastruktūru novadā.
Lasīt vairāk

Piedalies LTRK ekspresaptaujā par 7. augusta vētras radīto kaitējumu uzņēmumam

 • 8 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
Lai apzinātu uzņēmējiem radītos zaudējumus un iegūto informāciju izmantotu darbā ar politikas veidotājiem, LTRK ir sagatavojusi ekspresaptauju par 7. augusta vētras nodarīto kaitējumu uzņēmumiem.
Lasīt vairāk