Dobeles PIUAC uzsācis realizēt projektu “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai”

30 jūlijs 2020 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs kopā ar partneriem no Lietuvas – Anīkšču mākslas inkubatoru – mākslas studiju un Panevēžas Biznesa centru šī gada 1.jūnijā uzsāka realizēt starptautisku projektu “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai” (Med-Craft, Nr.LLI-532).

Projekta galvenais uzdevums būs motivēt un iedrošināt darba meklētājus – jauniešus bezdarbniekus, jaunos vecākus, pirms-pensijas vecuma cilvēkus un seniorus, kas dzīvo attālās lauku teritorijās Dobeles novadā (Latvija), Utenas un Panevēžas rajonos (Lietuva), iesaistīties izglītojošos un sociāli ekonomiskos procesos. Projekta dalībniekiem būs iespēja piedalīties apmācībās, radošās darbnīcās dažādās amatniecības jomās, kā arī saņemt atbalstu no mentoriem ar mērķi atraisīt savu potenciālu un mainīt dzīvi, piemēram, uzsākot savu “mazo biznesu”.

Projekts to mēģinās sasniegt, izveidojot trūcīgo kopienu pārstāvjiem speciālu pielāgotu apmācību sistēmu, t.sk. izstrādājot metodoloģiju darbam ar šo konkrēto mērķa grupa, kā arī apmācot 40 amatniekus kā mentorus, kas tālāk strādās ar 180 izvēlētiem trūcīgo kopienu pārstāvjiem nododot viņiem amatniecības prasmes tādās nozarēs kā tekstils, adīšana, keramika, kokapstrāde, papīrs un iepakojums un tml. Trūcīgo kopienu pārstāvjiem projekts piedāvās teorētiskās apmācības un praktiskas radošās darbnīcas, kā arī nodrošinās koučingu un mentoringu.
Pilnveidot un uzlabot Latvijas-Lietuvas pierobežas biznesa vidi ar tādu aktivitāšu palīdzību, kuras stimulētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas radošās amatniecības jomā, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību.

Projekta uzdevumu veiksmīga realizācija stimulēs trūcīgo kopienu sociāli ekonomiskās aktivitātes Latvijas-Lietuvas pierobežas teritorijās, risinot gan bezdarba, gan degradācijas problēmas nelielos lauku ciematos.

PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI
– Izstrādāta rokasgrāmata mentoriem (LV, LT, ENG) kā strādāt un motivēt sociālā riska grupas / maznodrošināto kopienu cilvēkus uzsākt savu uzņēmējdarbību kādā no amatniecības jomām.
– Apmācīti 40 vietējie amatnieki kā mentori darbā ar sociālā riska grupas cilvēkiem.
– Apmācīti 180 sociālā riska grupas cilvēki kādā no amatniecības jomām (.
– Noorganizētas radošās meistardarbnīcas un sniegtas individuālās konsultācijas, mentoru-amatnieku vadībā, 120 sociālā riska grupas cilvēkiem, attīstot praktiskās iemaņas dažādās amatniecības nozarēs – tekstilizstrādājumi un adīšana, keramika, kokapstrāde, āda, papīrs un iepakojums.
– Uzlabota infrastruktūra uzņēmējdarbības veicināšanai 5 nozarēs.

Aicinām sekot informācijai par projekta aktualitātēm Dobeles PIUAC mājaslapā pic.dobele.lv un Facebook.

Projekts “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai” /Med-Craft, Nr.LLI-532/.
Projekts tiek realizēts ar INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 217 126 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir EUR 184557,10 EUR.
Šis publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

 

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk