Dobeles PIUAC sadarbībā ar Lietuvas un Baltkrievijas partneriem sāk realizēt jaunu projektu “Zaļā lauksaimniecība bez robežām”

12 marts 2019 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

Šī gada februāra beigās programmas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam sākās projekta “Zaļā lauksaimniecība bez robežām” (BAG, Nr. ENI-LLB-1-117) īstenošana.

Šīs ES finansētās programmas stratēģiskais mērķis ir nostiprināt savstarpējās attiecības, palielināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgas aktivitātes, kuru mērķis ir paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Projekta vadošais partneris ir Dobeles PIUAC, kas sadarbībā ar Paņevežas Biznesa konsultāciju centru un Vietējās ilgtspējīgas attīstības centru “Inovācijas reģioniem” no Baltkrievijas strādās kopīgā projektā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības iespējas un sadarbību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionā. Galvenais projekta mērķis ir organizēt un vadīt pasākumus, kas atbalsta zaļās lauksaimniecības attīstību un veicina nodarbinātību pierobežas reģionā, atbalstot vietējos lauksaimniekus vai pārtikas ražotājus viņu centienos veidot jaunus zaļās lauksaimniecības uzņēmumus. Projektā tiks iesaistīti vietējie lauksaimnieki no Zemgales, no Paņevežas apgabala, no Minskas un Grodņas reģioniem, kā arī personas, kas ir bezdarbnieki un vēlas mainīt profesiju, jaunās māmiņas, cilvēki pirmspensijas vecumā, kā arī potenciālie uzņēmēji vai darbinieki zaļajās saimniecībās.

Projekta ietvaros plānotas vairākas aktivitātes, kas ir vērstas uz projekta mērķa sasniegšanu, kā vienu no galvenajām jāmin uzņēmējdarbības atbalsta modeļa attīstība, kur, iesaistoties visiem partneriem, tiks izstrādāta apmācību programma un tiks izveidota IT platforma, lai popularizētu vietējos lauksaimniekus, kas strādā “zaļi”, un stāstītu par viņu jaunradītajiem produktiem. Savukārt Baltkrievijā, Minskā, tiks izveidots zaļās lauksaimniecības konsultāciju centrs, kas kalpos kā bāze uzņēmējdarbības atbalstam. Lai veicinātu pieredzes apmaiņu starp zaļi saimniekojošiem lauksaimniekiem no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, tiks organizēti trīs gadatirgi un pieredzes apmaiņas braucieni, pa vienam katrā valstī. Pirmais pasākums ir paredzēts Dobelē, š. g. oktobrī, kad Ābolu svētku laikā būs iespēja iepazīties ar Lietuvas un Baltkrievijas zaļajiem lauksaimniekiem un nodegustēt viņu produkciju un uzzināt vairāk par “ zaļo” lauksaimnieku darba specifiku viņu valstī.

Projekta uzdevums ir paaugstināt uzņēmējdarbības kapacitāti, ko plānots sasniegt realizējot 6 (sešu) dienu apmācību programmu katrā projektā iesaistītajā valstī. Apmācību kurss ir vērsts uz uzņēmējdarbībai nepieciešamo prasmju attīstīšanu, dodot ieskatu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes pamatprincipos, informējot par zaļās lauksaimniecības produkcijas sertifikācijas prasībām un iespējām eksportēt produktus uz citām valstīm. Divu gadu laikā ir plānots organizēt trīs apmācību grupas, pēc mācību kursa beigām vietējiem lauksaimniekiem un potenciāliem zaļo lauksaimniecības produktu ražotājiem būs iespēja piedalīties radošās darbnīcās, kur speciālisti palīdzēs veidot saražotās produkcijas vizuālo identitāti un iepakojumu.
2019.gada oktobrī un novembrī ir plānots organizēt pirmo apmācību kursu visās projektā iesaistītajās organizācijās. Projekta realizētāji aicina izmantot projekta ietvaros piedāvātās iespējas un pieteikties apmācību kursiem pa informatīvo tālruni 63781740 vai 63781741, sīkāka informācija par projektu pieejama mājaslapā pic.dobele.lv.

Projektu finansē Eiropas Savienība.
Par šīs preses relīzes saturu pilnībā ir atbildīgs Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrs un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas savienības uzskatus. Projekta kopējais budžets ir EUR 331 625,68, tai skaitā Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta (EKI) līdzfinansējums 298 463,11 EUR.

Tev varētu arī interesēt

VIETĒJIE LAUKSAIMNIEKI un PĀRTIKAS RAŽOTĀJI Zemgalē! PIEDĀVĀJAM iespēju kļūt par ZINOŠĀKIEM UZŅĒMĒJIEM!

  • 13 septembris 2019
  • Uzņēmējdarbības projekti
Lauku vide un saimniekošana laukos sniedz iespējas dažāda vecuma cilvēkiem gūt reālus ienākumus, dzīvot, nepamest laukus. “Zaļā” vide, veselīga pārtika, ikdiena saskaņā ar dabu, piesaista arvien vairāk cilvēkus laukiem. Bet, lai to realizētu ...
Lasīt vairāk

RADOŠU, PIEDZĪVOJUMIEM BAGĀTU UN JAUNĀM ZINĀŠANĀM PIEPILDĪTU MĀCĪBU GADU!

  • 2 septembris 2019
  • Uncategorized
Dzīves piedzīvojums ir mācīties. Dzīves mērķis ir augt. Dzīves būtība ir mainīties. Dzīves izaicinājums ir pārvarēt. Dzīves būtība ir rūpēties. Dzīves iespēja ir kalpot. Dzīves noslēpums ir uzdrīkstēties. Dzīves garša ir draudzēties...
Lasīt vairāk

PIESAKIES – organizējam praktisko apmācību grupu SEPTEMBRĪ topošajiem un jaunajiem vecākiem, vecvecākiem!

  • 5 augusts 2019
  • Piesakies apmācībām
Aicinām Jūs apmeklēt BEZMAKSAS praktiskās apmācības TOPOŠO MĀMIŅU SKOLĀ!
Lasīt vairāk

Mācībām pieaugušajiem visā Latvijā var pieteikties vēl līdz 28. jūnijam

  • 25 jūnijs 2019
  • Piesakies apmācībām
Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mācībām vēl šonedēļ var pieteikties ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, līdz 28. jūnijam aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.
Lasīt vairāk

Dobeles Ceriņu svētku laikā tika atklāts unikāls projekts – Dobeles novada radošo darītāju izstāde “Mana darīšana”

  • 24 maijs 2019
  • PIUAC raksta
25.maijā no pulksten 11.00 līdz 20.00 laukumā pie Dobeles Evaņģēliski luteriskās baznīcas būs skatāmi un noklausāmi divpadsmit Dobeles novada radošo darītāju stāsti, kas atklās dziļi personīgu motivāciju un iedvesmu ikdienas darbā un dzīvē.
Lasīt vairāk