VIETĒJAIS AMATNIEK – TEV IR IESPĒJA “PALĪDZĒT RADĪT UN DARĪT KOPĀ”!

26 maijs 2021 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

Mums blakus dzīvo cilvēki, kuriem nav iespējams strādāt pilnu darba laiku vai pilnu darba nedēļu ārpus mājām, piemēram, vientuļās māmiņas ar maziem bērniem, cilvēki ar hroniskām slimībām, jaunieši pēc izglītības iegūšanas, kas nav atraduši savu pirmo darbu, cilvēki pirmspensijas vecumā un vecāki, kuru aprūpē ir bērns ar īpašām vajadzībām. Pie tam daudziem cilvēkiem, dzīvojot lauku apvidū, iespējas sasniegt piemērotu darba vietu ir mazākas kā pilsētniekiem.

Motivēt un mudināt šos cilvēkus piedalīties izglītības un sociālekonomiskajos procesos, kas mainītu viņu dzīvi uz pozitīvo pusi, ir viens no Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošana” mērķiem. Projektu realizē 3 partneri – Anīkšču mākslas inkubators – mākslas studija (Lietuva), Panevēžas Biznesa centrs (Lietuva) un Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (Latvija).

2020.gada beigās praktizējošu psihologu-ekspertu grupa no Latvijas un Lietuvas izstrādāja metodikas rokasgrāmatu “MOTIVĒTI RADĪT” amatniekiem-mentoriem, kas turpmāk būs labs ceļvedis ne tikai amatniekiem, bet jebkuram interesentam, kas vēlēsies nodot savas amata prasmes maznodrošināto grupu cilvēkiem, tos apmācot vai iesaistot radošās darbnīcās.

Rokasgrāmatā ir aprakstīta pieeja un metodika darbā ar maznodrošināto grupu pārstāvjiem, piedāvājot vairākas mācību teorijas un modeļus, kā arī mentoringa praktiskie aspekti, individuālās un grupu koučinga tehnikas un apmācības metodes un tehnika, ko mentori var pielietot nododot savu pieredzi tālāk. Rokasgrāmatā ir sniegti arī dažādi praktiski vingrinājumi un padomi.

Sagatavotais atbalsta materiāls drīzumā būs pieejams ikvienam interesentam latviešu, lietuviešu un angļu valodās gan drukātā veidā kā brošūra, gan kā e-grāmata Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra mājas lapā.

Jūnijā pieaicinātie psihologi-eksperti dalīsies savās zināšanās ar amatniekiem-mentoriem 3 dienu apmācību kursā “PALĪDZĒT RADĪT UN DARĪT KOPĀ”.

Projekta darba grupa aicina vietējos amatniekus no Auces, Dobeles un Tērvetes novadiem, kuri ir gatavi sadarboties, palīdzēt vietējiem maznodrošināto grupu cilvēkiem apgūt pirmos soļus kādā no amatniecības jomām, piedalīties trīs dienu teorētisko apmācību ciklā “Palīdzēt radīt un darīt kopā”. Apmācības notiks krievu valodā tiešsaistes platformā Zoom. Pieteikties apmācībām var aizpildot anketu ŠEIT.

Rudenī amatnieki-mentori kopā ar psihologu-ekspertu sešos Dobeles novada pagastos darbosies ar trūcīgo kopienu pārstāvjiem teorētiskās apmācībās un praktiskās radošās darbnīcās, nododot viņiem amatniecības pamatprasmes dažādās jomās – tekstils, adīšana, keramika, kokapstrāde, ādas apstrāde, papīrs un iepakojums un tml. Ikvienam apmācību dalībniekam būs iespēja saņemt konsultācijas un atbalstu ar mērķi palīdzēt kļūt par pašnodarbinātām personām un strādāt patstāvīgi vai arī pievienoties amatnieku apvienībām, kļūstot par darba ņēmējiem.

PIETEIKTIES vai UZZINĀT vairāk par iespējām piedalīties projekta aktivitātēs var zvanot Dobeles PIUAC pa tālr.63700142, rakstot e-pastu – piuac@dobele.lv vai sekojot aktualitātēm Dobeles PIUAC mājas lapā – www.pic.dobele.lv vai Facebook.

Evija Kalniņa
Projekta asistente
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Projekts “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai” /Med-Craft, Nr.LLI-532/”.

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 217 126 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir EUR 184557,10 EUR.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu

Tev varētu arī interesēt

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk

Par vētras postījumiem Dobeles novadā un seku likvidēšanas risinājumiem

 • 11 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
Dobeles novads 7. augustā pārdzīvoja nebijušu dabas stihiju, kas nežēlīgi iznīcinājusi infrastruktūru novadā.
Lasīt vairāk