Paziņojums par GRANTU KONKURSU “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2023”

1 marts 2023 PIUAC raksta
Iepriekšējā Nākamā

! 30.03.2023. INFORMATĪVA TIKŠANĀS par iespēju piedalīties Grantu konkursā! Plašāka informācija un pieteikšanās ŠEIT.

Konkursa rīkotājs ir Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar  Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru (turpmāk – PIUAC).

Konkursa mērķis ir motivēt biznesa veidošanu vai attīstību, atbalstot gan jaunu komersantu un saimnieciskās darbības veicēju rašanos, gan jau esošo komersantu un saimnieciskās darbības veicēju attīstību Dobeles novadā atbilstoši Dobeles novada pašvaldības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. Vienam Granta saņēmējam atbalsta summa nepārsniedz 3 000 EUR.

Kopējais Konkursam piešķirtais finansējums 2023. gadā ir 12 000 EUR.

Konkursa pieteikumu var iesniegt:

 • Fiziska persona – kas veic vai apņemas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Dobeles novada teritorijā.
 • Juridiska persona – kas reģistrēta uzņēmumu reģistrā ne ilgāk kā pirms 3 gadiem uz Konkursa dokumentu iesniegšanas brīdi, un atbilst sīko komersantu (<10 darbinieki, ≤ 2 milj. EUR) kategorijai, vai kas uzsāk jaunu uzņēmējdarbības veidu un veic vai veiks savu saimniecisko darbību Dobeles novada teritorijā.

Konkursa pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2023. gada 3. aprīļa līdz 2023. gada  28. aprīlim plkst. 12:00.

Ar Konkursa nolikumu var iepazīties:

1. Elektroniski šeit:

2. PIUAC un Dobeles novada pašvaldības sociālo tīklu kontos.​

Konkursa pieteikumu iesniedzot elektroniski parakstīta dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) jāiesniedz, nosūtot to uz e-pasta adresi piuac@dobele.lv ar norādi “Pieteikums Grantu konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā”.

Konkursa pieteikumu iesniedzot klātienē Dobeles PIUAC Brīvības ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, tas ievietojams aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts “Pieteikums Grantu konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novada’”’. Uz aploksnes jānorāda arī informācija par iesniedzēju (vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, kontaktinformācija).

Konkursa pieteikumu nosūtot pa pastu uz adresi Dobeles PIUAC, Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, jābūt norādei “Pieteikums Grantu konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā””. Uz aploksnes jānorāda arī informācija par iesniedzēju (vārds, uzvērs vai nosaukums, adrese). Pasta zīmoga datums nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa datumu beigām.

Konkursa kontaktpersona: Monta Mantrova, +371 63781739, monta.mantrova@dobele.lv.

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk