Dobeles PIUAC sadarbībā ar Lietuvas un Baltkrievijas partneriem sāk realizēt jaunu projektu “Zaļā lauksaimniecība bez robežām”

12 marts 2019 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

Šī gada februāra beigās programmas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam sākās projekta “Zaļā lauksaimniecība bez robežām” (BAG, Nr. ENI-LLB-1-117) īstenošana.

Šīs ES finansētās programmas stratēģiskais mērķis ir nostiprināt savstarpējās attiecības, palielināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgas aktivitātes, kuru mērķis ir paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Projekta vadošais partneris ir Dobeles PIUAC, kas sadarbībā ar Paņevežas Biznesa konsultāciju centru un Vietējās ilgtspējīgas attīstības centru “Inovācijas reģioniem” no Baltkrievijas strādās kopīgā projektā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības iespējas un sadarbību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionā. Galvenais projekta mērķis ir organizēt un vadīt pasākumus, kas atbalsta zaļās lauksaimniecības attīstību un veicina nodarbinātību pierobežas reģionā, atbalstot vietējos lauksaimniekus vai pārtikas ražotājus viņu centienos veidot jaunus zaļās lauksaimniecības uzņēmumus. Projektā tiks iesaistīti vietējie lauksaimnieki no Zemgales, no Paņevežas apgabala, no Minskas un Grodņas reģioniem, kā arī personas, kas ir bezdarbnieki un vēlas mainīt profesiju, jaunās māmiņas, cilvēki pirmspensijas vecumā, kā arī potenciālie uzņēmēji vai darbinieki zaļajās saimniecībās.

Projekta ietvaros plānotas vairākas aktivitātes, kas ir vērstas uz projekta mērķa sasniegšanu, kā vienu no galvenajām jāmin uzņēmējdarbības atbalsta modeļa attīstība, kur, iesaistoties visiem partneriem, tiks izstrādāta apmācību programma un tiks izveidota IT platforma, lai popularizētu vietējos lauksaimniekus, kas strādā “zaļi”, un stāstītu par viņu jaunradītajiem produktiem. Savukārt Baltkrievijā, Minskā, tiks izveidots zaļās lauksaimniecības konsultāciju centrs, kas kalpos kā bāze uzņēmējdarbības atbalstam. Lai veicinātu pieredzes apmaiņu starp zaļi saimniekojošiem lauksaimniekiem no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, tiks organizēti trīs gadatirgi un pieredzes apmaiņas braucieni, pa vienam katrā valstī. Pirmais pasākums ir paredzēts Dobelē, š. g. oktobrī, kad Ābolu svētku laikā būs iespēja iepazīties ar Lietuvas un Baltkrievijas zaļajiem lauksaimniekiem un nodegustēt viņu produkciju un uzzināt vairāk par “ zaļo” lauksaimnieku darba specifiku viņu valstī.

Projekta uzdevums ir paaugstināt uzņēmējdarbības kapacitāti, ko plānots sasniegt realizējot 6 (sešu) dienu apmācību programmu katrā projektā iesaistītajā valstī. Apmācību kurss ir vērsts uz uzņēmējdarbībai nepieciešamo prasmju attīstīšanu, dodot ieskatu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes pamatprincipos, informējot par zaļās lauksaimniecības produkcijas sertifikācijas prasībām un iespējām eksportēt produktus uz citām valstīm. Divu gadu laikā ir plānots organizēt trīs apmācību grupas, pēc mācību kursa beigām vietējiem lauksaimniekiem un potenciāliem zaļo lauksaimniecības produktu ražotājiem būs iespēja piedalīties radošās darbnīcās, kur speciālisti palīdzēs veidot saražotās produkcijas vizuālo identitāti un iepakojumu.
2019.gada oktobrī un novembrī ir plānots organizēt pirmo apmācību kursu visās projektā iesaistītajās organizācijās. Projekta realizētāji aicina izmantot projekta ietvaros piedāvātās iespējas un pieteikties apmācību kursiem pa informatīvo tālruni 63781740 vai 63781741, sīkāka informācija par projektu pieejama mājaslapā pic.dobele.lv.

Projektu finansē Eiropas Savienība.
Par šīs preses relīzes saturu pilnībā ir atbildīgs Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrs un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas savienības uzskatus. Projekta kopējais budžets ir EUR 331 625,68, tai skaitā Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta (EKI) līdzfinansējums 298 463,11 EUR.

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk