Dobeles PIUAC īsteno Erasmus+ projektu

21 novembris 2017 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

Profesionālai izglītībai ir izšķiroša nozīme Eiropas ekonomikā gan darbaspēka nodarbinātības veicināšanā, gan to nozaru attīstībai, kuras ir ekonomikas sistēmas pamatā. Lai pilnībā īstenotu un attīstītu kvalitatīvu profesionālo izglītību, apmācību procesam jābūt ciešā sasaistē ar uzņēmējdarbības vidi, nosakot kopīgus mērķus un instrumentus šo mērķu sasniegšanai.

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, sadarbībā ar biedrību “Dobeles Mācību Centrs” un partneriem no četrām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” ietvarā, realizē projektu “Uzņēmēju atbalsts profesionālo skolu audzēkņiem: inovatīva datu apmaiņas platforma uzņēmējiem un audzēkņiem” (VET to Business: an innovative business platform for VET; VET2B, līguma Nr. 2017-1-LV01-KA202-035482).

Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi (2017.gada 1.septembris – 2019.gada 31.augusts). Projektu koordinē Dobeles mācību centrs. Projektā piedalās pieci partneri – Viesoji istaga Panevezio darbo rinkos mokymo centrs (Lietuva), ENGIM Piemonte (Itālija), Bluebook s.r.l. (Itālija), ASOCIACAO UNIVERSIDADE EMPRESA PARA DESENVOLVMENTO TECHNIHO (Portugāle), INNEO – Studio Tworczego Rozwoju (Polija).

Lai sekmētu kvalitatīvu projekta īstenošanu un stiprinātu projekta spēju sasniegt stratēģiskos mērķus, projektā iesaistīti trīs asociētie partneri – ASCO Canavese (Itālija), University of Minho (UM) (Portugāle) un Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (Latvija).

Projekta ideja ir veicināt profesionālās izglītības iestāžu izstrādāto pakalpojumu un produktu pieejamību plašākai auditorijai, jo īpaši – mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tādējādi sniedzot pieredzi un nodrošinot maziem un vidējiem uzņēmumiem pakalpojumu un produktu kopumu par konkurētspējīgām cenām.

Projekta mērķa grupas ir profesionālo izglītības iestāžu vadība, pedagogi, audzēkņi, publiskā un privātā sektora iestāžu, uzņēmumu vadītāji un speciālisti.

Galvenais projekta rezultāts ir izveidot inovatīvu interneta platformu, kurā profesionālo izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņi varēs piedāvāt pakalpojumus publiskā un privātā sektora iestādēm un uzņēmumiem.

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk