Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.

Par vētras postījumiem Dobeles novadā un seku likvidēšanas risinājumiem

Dobeles novads 7. augustā pārdzīvoja nebijušu dabas stihiju, kas nežēlīgi iznīcinājusi infrastruktūru novadā.

Piedalies LTRK ekspresaptaujā par 7. augusta vētras radīto kaitējumu uzņēmumam

Lai apzinātu uzņēmējiem radītos zaudējumus un iegūto informāciju izmantotu darbā ar politikas veidotājiem, LTRK ir sagatavojusi ekspresaptauju par 7. augusta vētras nodarīto kaitējumu uzņēmumiem.

Dobeles PIUAC arī meklēja neparasto Auces pilsētas svētkos

Šogad Auces pilsētas svētku sauklis bija “Neparasto – meklēt prieks!”