AMATNIEK! Tava iespēja kļūt par zinošāku un veiksmīgāku uzņēmēju!

1 decembris 2017 PIUAC raksta
Iepriekšējā Nākamā

Mūsdienu amatniecības lielākie izaicinājumi uzņēmējdarbībā ir spēcīgā konkurence un pārblīvētā informācijas telpa, kurā ir ļoti sarežģīti “izsisties”.

Tirgus nemitīgi attīstās, un patērētāji meklē ne tikai tradicionālus amatniecības darinājumus, bet arī tādus, kam ir inovatīva dizaina un pielietojuma vērtība.

Kā atrasts savu pircēju un spēt pārdot savas idejas un darinājumus?

Kā visefektīvāk uzrunāt mērķauditoriju?

Kur pārdot un kā pārdot?

Kādus nosacījumus diktē tirgus?

Šos un citus jautājumus esam apkopojuši mūsu 11 dienu apmācību programmā.

Aicinām pieteikties amatniekus projekta “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” aktivitātēs.

Projekta mērķis ir pilnveidot pilnveidot un uzlabot Latvijas – Lietuvas pierobežas biznesa vidi ar tādu aktivitāšu palīdzību, kuras stimulētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas radošās amatniecības jomā, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Projekts ir veidots, lai risinātu divas galvenās problēmas ar ko saskaras amatnieki – konkurētspējīga produkta izveide un jaunu noietu tirgu atrašana.

Kopā projekta ietvaros uzņems 80  Dobeles novada un Zemgales reģiona (Latvija), un Anikščiai rajona, un Paņevežu apgabala (Lietuva) esošus un jauns amatniekus tekstila, stikla, koka, keramikas un papīra jomā.

Projekta ietvaros paredzēts realizēt:

 • 11 dienu apmācību programmu, lai veicinātu jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, iegūtu zināšanas un prasmes savu produktu komunikācijā un pārdošanā.
 • Radošās darbnīcas ar tekstila, stikla, koka, keramikas un papīra materiāliem.
 • Mentoru atbalstu.
 • Organizēt mācību un pieredzes apmaiņas vizītes Latvijas un Lietuvas amatniekiem.

Plašāks apraksts par projektu pieejams ŠEIT

PIETEIKUMA ANKETA dalībai semināros

Pasākumi tiek organizēti projekta “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” ietvaros (Nr.LLI-138). Projekts tiek realizēts ar INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu. Projekta ieviešanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam. Kopējais projekta budžets ir 336648,66 EUR. Vadošā partnera Dobeles PIUAC kopējais budžets ir 129025,06 EUR, no kuriem 109671,30 EUR – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums.
Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne – www.europa.eu
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa – www.latlit.eu
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk