PIESAKIES – organizējam apmācību kursa ES FONDU PROJEKTU PIETEIKUMU SAGATAVOŠANA UN VADĪŠANA grupu!

6 septembris 2018 Informatīvi raksti
Iepriekšējā Nākamā

Projekta pieteikums ir kādam konkrētam finansētājam sagatavots atbalsta (visbiežāk finansiālā) prasījums iecerētās idejas īstenošanai. Parasti fondiem / uzņēmumiem ir noteikta projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība un izstrādātas vadlīnijas un pieteikumu formulāri, kuri iesniedzējam jāievēro. Projekta pieteikums ir dokuments, kuru finansētājs izskata, lai lemtu par atbalsta piešķiršanu konkrētam projektam.

APMĀCĪBĀS IEGŪSIET:

 • pamatzināšanas un prasmes par projektu vadību;
 • pamatiemaņas par projektu vadīšanas jautājumiem.

Sagatavosiet reālu iesniegumu Eiropas Savienības fondu projektu konkursam.

APMĀCĪBU TĒMAS:

 • Pamatinformācija par projekta būtību un dzīves ciklu
 • Darba tēmas izvēle un ar to saistīto problēmu analīze
 • Konkursi biedrībām, nodibinājumiem un mazajiem uzņēmējiem
 • Projektu veidlapas pašvaldības projektu konkursos u.c. atklātas atlases konkursos
 • Mērķu un līdzekļu noteikšana. Sasniedzamie projekta rezultāti
 • Projekta vides analīze, interešu grupu un risku analīze, alternatīvu definēšana un analīze
 • Struktūrplāna izveidošana, projektu aktivitāšu un laika plāna izstrādāšana
 • Projekta resursu plānošana un budžeta izstrāde
 • Pieteikuma sagatavošana, iesniegšana un aizstāvēšana
 • Komandas pārvaldība, darba līgumi
 • Iepirkumi projektos, preču iegādes un pakalpojuma līgumi
 • Projekta izpildes gaitas kontrole
 • Uzskaite, atskaites. Projekta noslēgšana

Apmācības vadīs – INESE DIDŽE, vairāk kā 15 gadu pieredze projektu vadībā

Apmācību kursa ilgums – 50 mācību stundas

Nodarbības notiks 1 – 2 reizes nedēļā.

Maksa par visu kursu – 125 EUR (ar PVN, var maksāt pa daļām).

Apmācības uzsāksim oktobrī.

 

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk