Organizējam apmācību grupu “HACCP programma – pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu paškontroles sistēmas pamats”

17 jūlijs 2020 Piesakies apmācībām
Iepriekšējā Nākamā

LR un starptautiskā likumdošana nosaka, ka katrā pārtikas apritē iesaistītā uzņēmumā, neatkarīgi no tā lieluma un darbības veida, ikvienā pārtikas tapšanas ķēdes etapā ir izveidota un tiek praktiski īstenota uz HACCP principiem balstīta pārtikas drošības vadības – paškontroles sistēma. Uzņēmuma darbības paškontroles sistēmas pamatā ir HACCP principi, kas ļauj prognozēt pārtikas piesārņojuma riskus un tos savlaicīgi novērst. Tā tiek nodrošināta pārtikas apritē iesaistītā uzņēmuma stabila un rentabla darbība un attīstība.

Svarīga un būtiska ir likumdošanas prasība par atbilstošu dokumentāciju, lai apliecinātu, ka iespējamie piesārņojumi tiek kontrolēti visos pārtikas produktu tapšanas etapos, sākot no primārās ražošanas, pārstrādes, produkcijas ražošanas, uzglabāšanas, izplatīšanas līdz realizācijai konkrētiem patērētājiem. Uzraudzības procesa apjoms starptautiskajā likumdošanā tiek formulēts kā uzraudzība „no lauka līdz galdam”.

Piedāvājam Jums zināšanas par paškontroles sistēmu saskaņā ar HACCP principiem ieviešanu veiksmīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Vienas dienas apmācību kursa mērķis ir radīt vispārēju priekšstatu par HACCP sistēmu. Savukārt, divu dienu seminārā temats par paškontroles sistēmu tiek izanalizēts detalizētāk, radot praktisku iespēju veiksmīgai paškontroles sistēmas ieviešanai un uzturēšanai.

Mācību programma paredzēta pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu vadītājiem, kvalitātes vadītājiem, mājražotājiem, visiem, kurus interesē un kuriem nepieciešamas zināšanas par paškontroles nodrošināšanu atbilstoši likumdošanai jebkura veida pārtikas produktu ražotājiem, izplatītājiem, ēdināšanas un tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem un tiem, kuri darbojas vai iecerējuši darboties pārtikas aprites nozarē.

TĒMAS:

 • Likumdošanas prasības pārtikas apritē iesaistītiem uzņēmumiem.
 • Uzņēmuma vadības pienākumi paškontroles siStēmas ieviešanai.
 • Priekšdarbi paškontroles sistēmas un HACCP programmas ieviešanai.
 • Priekšstats par HACCP principiem.
 • HACCP programmas izstrādāšana.
 • Priekšnoteikumi HACCP programmas ieviešanai.
 • Paškontroles sistēmas saskaņā ar HACCP principiem ieviešana un uzturēšana.
 • Paškontroles sistēmas dokumentācija.
 • Elastīguma principa piemērošana maziem uzņēmumiem.
 • Padziļinātās neveiksmju cēloņu analīzes metodes.

PASNIEDZĒJA
Astrīda MŪRNIECE – sertificēta pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP) vadītāja un sabiedrības veselības ārste.

Pēc kursa noklausīšanās un izpratnes novērtēšanas, klausītāji saņems apliecības (beztermiņa).

MAKSA par visu semināra ciklu – 72,60 (ar PVN).

Mācību datumus un laiku katram individuāli paziņosim pēc grupas nokomplektēšanas.

PIETEIKTIES zvanot t. 63781740, mob. 25449330 vai rakstot uz epastu – piuac@dobele.lv.

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk