Noslēgušās apmācības Latvijas un Lietuvas amatniekiem

5 jūnijs 2018 Projekti
Iepriekšējā Nākamā

Šī gada sākumā 80 amatnieki, kopskaitā četras grupas, no dažādiem Latvijas novadiem un Lietuvas pierobežas (Anikščiai rajona un Panevēžas apgabala) uzsāka dalību apmācībās.

Amatnieki, no piecām dažādām darbības jomām – tekstils, stikls, koks, keramika un papīrs, 5 mēnešu laikā apguva 88 stundu programmu, kurā bija ietvertas 7 tēmas:
– Sadarbības piedāvājuma izstrāde un starpnozaru sadarbības aspekti uzņēmumos, pašvaldībās un zinātniski pētnieciskās iestādēs;
– Jaunu tirgu apgūšana;
– Zīmola radīšana / zīmolrade;
– Tirgus izpēte un jaunu tirgu apgūšana;
– Komunikācijas prasmes dažādās sociālās un kultūras vidēs;
– Uzņēmējdarbības plānošana (ieskaitot finanses);
– Intelektuālais īpašums un produkcijas eksporta iespējas.

Apmācību “maratons” uzsākās ar 3 dienu apmācībām Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā. Nākamo apmācību “maratona” posmu, kas ilga gandrīz 5 dienas pārņēma projekta partneri no Lietuvas Panevēžas Biznesa centrs. Noslēdzošais apmācību posms notika Anikščiai mākslas inkubatorā – mākslas studijā.

Pēc īsa vasaras brīvlaika, septembrī, pieredzējušākiem amatniekiem būs iespēja iesaistīties radošās darbnīcās vienā no piecām, iepriekš tekstā minētām, nozarēm. Katrs amatnieks kopā ar mentoriem radīs 4 līdz 6 jaunus izstrādājumus. Lai radošais darbs pie jauno produktu izstrādes būtu veiksmīgāks, gan pirms, gan pēc radošām darbnīcām, amatniekiem tiks nodrošināti koučinga un mentoringa pakalpojumi. Bez tam visiem darbnīcu dalībniekiem būs iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos kādā no atbilstošās nozares uzņēmumiem. 

Gan apmācības, gan radošās darbnīcas tiek realizētas pārrobežu projekta “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” ietvaros.

Projekta realizācijā piedalās trīs partneri – Dobeles PIUAC, Panevēžas Biznesa centrs un Anikščiai mākslas inkubators – mākslas studija.

Šī projekta mērķis ir veidot nodarbinātības iespējas, pilnveidojot un uzlabojot Latvijas – Lietuvas pierobežas biznesa vidi ar aktivitātēm, kas stimulētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas radošās amatniecības jomā un uzsākt uzņēmējdarbību.

Pasākumi tiek organizēti projekta “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” ietvaros (Nr.LLI-138). Projekts tiek realizēts ar INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu. Projekta ieviešanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam. Kopējais projekta budžets ir 336648,66 EUR. Vadošā partnera Dobeles PIUAC kopējais budžets ir 129025,06 EUR, no kuriem 109671,30 EUR – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums.
Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne – www.europa.eu
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa – www.latlit.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk