VIETĒJIE LAUKSAIMNIEKI un PĀRTIKAS RAŽOTĀJI Zemgalē! PIEDĀVĀJAM iespēju kļūt par ZINOŠĀKIEM UZŅĒMĒJIEM!

8 janvāris 2020 Uzņēmējdarbības projekti
Iepriekšējā Nākamā

Pagājušā gada nogalē 20 ražotāji un lauksaimnieki projekta “Zaļā lauksaimniecība bez robežām” (BAG, Nr.ENI-LLB-1-117) ietvaros apmācību kursa laikā guva zināšanas par uzņēmējdarbībai nepieciešamo prasmju attīstību, ieskatu par jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes pamatprincipiem, kā arī saņēma informāciju par zaļās lauksaimniecības produkcijas sertifikācijas prasībām un iespējām eksportēt produktus.

Sākam organizēt otro apmācību grupu, kuras ietvaros piedāvājam jums kļūt zinošākiem ražošanas un lauksaimniecības nozarē.

Detalizētāka informācija par apmācību tematiem un datumiem:

 • “Produktu un pakalpojumu izstrāde, preču zīmolu veidošana, vizuālā identitāte, radošā iesaiņošana, pārdošana, tirgus izpēte un jauni tirgi”
  (28.01.2020 un 30.01.2020)
 • “Uzņēmējdarbības plāna izstrāde un finansējuma piesaiste”
  (04.02.2020 un 06.02.2020)
 • Zaļās lauksaimniecības veidi un sertifikācija, intelektuālais īpašums un produktu eksporta iespējas (ES un Baltkrievijas tirgus specifika), komunikācija dažādās sociāli kulturālās vidēs”
  (11.02.2020 un 13.02.2020)

PIETEIKTIES līdz 24.01.2020.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam «Zaļā lauksaimniecība bez robežām». Identifikācijas numurs: ENI-LLB-1-117. Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2019–31.01.2021.

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk