2023. gads Dobeles PIUAC sākas ar pārmaiņām

4 janvāris 2023 PIUAC raksta
Iepriekšējā Nākamā

Ja vēl gada sākumā ikdienā jutām pandēmijas sekas, tad gada turpinājums lika domāt, kā dzīvot, strādāt un attīstīties jau kara ēnā, apzinoties, ka nekas turpmāk vairs nebūs tā, kā bija. Arī Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs šiem notikumiem ir pielāgojies un tā kolektīvs ir atradis dažādus risinājumus situācijām, kuras nebija paredzamas.

Dobeles PIUAC 2022. gadā organizējis izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām, sākot no skolas jaunatnes līdz sirmam vecumam visā Dobeles novadā. Informatīvos semināros, izglītojošos apmācību ciklos un praktiskās darbnīcās jaunas prasmes, noderīgu informāciju ieguva gan uzņēmēji, gan bērni un pieaugušie, gan Ukrainas kara bēgļi, kam pērn tika dota iespēja apgūt latviešu valodu integrācijai Latvijas sabiedrībā.

Esam jaunu izaicinājumu priekšā. Gada nogalē pelnītā atpūtā pavadījām Dobeles PIUAC izveidotāju, attīstītāju, radošo garu un sirdi Brigitu Tivču. Vadītāja gadu gaitā jau no 1995. gada, rūpīgi strādājot, izveidojusi centru ar atpazīstamu vārdu, ar vērtībām, ar lielu atbildību par veicamo darbu un saviem darbiniekiem. Centrā izveidota tehnoloģiju telpa, kur vairāku gadu gaitā, realizējot dažādus projektus un piesaistot struktūrfondu līdzekļus, sagādātas iekārtas, ar kurām var darboties gan jaunieši, gan dažādu ideju īstenotāji.

Ar Dobeles novada domes lēmumu pie Dobeles PIUAC no 2023. gada 1. janvāra tiek pievienots Dobeles novada Tūrisma un informācijas centrs un Dobeles Amatu māja. Plānosim un strādāsim ar jaunu sparu, ņemot vērā centrā izauklētās vērtības, izmantojot OpenLab iespējas, iestrādes mūžizglītības un projektu ieviešanas jomā. Jau 4. janvārī sanācām visi uz pirmo sanāksmi, lai veidotu ievirzes kopīgiem plāniem, pasākumiem un citām aktivitātēm.

Sakām lielu paldies par sadarbību gadu garumā saviem sadarbības partneriem, klientiem un atbalstītājiem. Uz tikšanos Jaunajā gadā Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra dažādās aktivitātēs!

Dobeles PIUAC kolektīvs

Tev varētu arī interesēt

Aicinām uzņēmējus aizpildīt aptauju!

 • 20 septembris 2023
 • PIUAC raksta
Dobeles novada uzņēmēju vajadzību izpētes aptauja
Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties Ābolu kūku konkursam!

 • 15 septembris 2023
 • PIUAC raksta
7. oktobrī, Dārzkopības institūta Ābolu svētku ietvaros, aicinām pieteikties ābolu kūku konkursam, kura laikā, noteiksim labāko kūku – Ābolu karalieni.
Lasīt vairāk

LAD informatīvais seminārs par atbalstu krusas un vētras cietušajām ēkām

 • 8 septembris 2023
 • Informatīvi raksti
Š.g. 7. septembrī Dobeles kultūras namā notika tikšanās ar LAD speciālistiem uz kuru pulcējās novada lauksaimnieki, kuru ražošanas ēkas un būves ir cietušas 7. augusta vētrā.
Lasīt vairāk

Koprades nodarbības “OpenLAIKS”

 • 30 augusts 2023
 • Informatīvi raksti
No 21. – 25. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, norisinājās koprades nodarbības “OpenLAIKS”.
Lasīt vairāk

Amatnieku un mazo uzņēmēju divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

 • 25 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Lai veicinātu Dobeles novada uzņēmēju un amatnieku konkurētspēju un iedvesmotos jaunām idejām, 16. un 17. augustā amatnieki un mazie uzņēmēji devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi.
Lasīt vairāk

Aptauja uzņēmējiem par vētras nodarītā kaitējuma apmēru

 • 15 augusts 2023
 • PIUAC raksta
Diemžēl jau otro nedēļu Dobeles novadā kopīgiem spēkiem cīnāmies ar 7. augusta dabas postījumu sekām mūsu pagastos.
Lasīt vairāk