TIEŠSAISTES SEMINĀRS Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Iepriekšējā Nākamā
Janv.
27
Jan
trešdiena
27.01.2021
10:00 - 13:30 (trešdiena)
Dalības maksa – 11 eur jāveic līdz š.g. 27.janvārim ar pārskaitījumu uz konta numuru LV15 UNLA 0006014130224.
Dobeles PIUAC
Lektore - ASTRĪDA MŪRNIECE,
sertificēta higiēnas ārste - eksperte
11,- EUR (ar PVN)

SEMINĀRA TĒMAS:

  • Vispārīgā daļa
    (galveno pārtikas apriti reglamentējošo ES un LR normatīvo aktu prasību raksturojums; pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība; pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā)
  • Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums
  • Personāla higiēnas prasības
  • Pārtikas higiēna (vispārīgās un īpašās higiēnas prasības; laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā; pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi)

Dalības maksa – 11 eur jāveic līdz š.g. 27.janvārim ar pārskaitījumu uz konta numuru
LV15 UNLA 0006014130224.

Pēc maksājuma saņemšanas un semināra noklausīšanās, Jums pa pastu tiks izsūtīta apliecība.