SEMINĀRS “Likumdošanas prasību ieviešana kosmētikas ražotājiem”

Iepriekšējā Nākamā
Janv.
21
Jan
piektdiena
21.01.2022
9:30 - 13:00 (piektdiena)
Dalības maksa – 20 EUR jāveic ar pārskaitījumu uz konta numuru LV15 UNLA 0006014130224.
Dobeles PIUAC
Lektore - ANCE DANDENA,
kvalitātes sistēmu speciāliste
20,- EUR (ar PVN)

Kādi normatīvie akti attiecas uz kosmētikas ražotājiem? Kā interpretēt un ieviest prasības savā ražotnē? Kas ir Laba ražošanas prakse un kā to ieviest?
Kā sagatavoties Veselības inspekcijas vizītei? Kosmētikas regulas galveno prasību skaidrojums, drošuma novērtēšana kosmētikas līdzekļiem, paziņošana.
Šos uz vēl citus 

SEMINĀRA:

1.DAĻĀ: likumdošanas prasības, Labai ražošanas praksei atbilstošas ražošanas telpas, higiēnas prasības, ražošanas pieraksti, marķēšana, izsekojamība, iepakojums, produktu izstrāde un derīguma termiņa noteikšana, izejvielu un produktu analīzes.

2.DAĻĀ: kosmētiskā līdzekļa lieta, produkta drošuma novērtējums, paziņošana CPNP sistēmā, Veselības inspekcijas uzraudzība, EKO sertifikācijas process.

Jūsu PIETEIKUMUS gaidīsim līdz 2022.gada 19.janvārim (trešdienai)!

DALĪBAS MAKSA – 20 eur jāveic ar pārskaitījumu uz konta numuru LV15 UNLA 0006014130224. Pēc maksājuma saņemšanas un semināra noklausīšanās, Jums pa pastu tiks izsūtīta apliecība.