101K – Datorzinības (ar priekšzināšanām)

Iepriekšējā Nākamā
Marts
11
Mar
Pirmdiena
11.03.2019 - 10.04.2019
9:00 - 11:50 (Pirmdienās, Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās, Piektdienās)
Dobeles PIUAC
Pasniedzējs - VILNIS GINTERS,
pasniedzējs ar vairāk kā 15 gadu pieredzi
norisinās 23 dienas

Neformālās izglītības programma bezdarbniekiem

Mācību laiks 28.02.2019. – 10.04.2019.

ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0./15/I/001