ECDL testēšanas centrs

Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir pasaulē lielākā datorprasmju sertificēšanas programma. Programmas mērķis ir uzlabot zināšanu līmeni par informācijas tehnoloģiju, paaugstināt prasmi personālo datoru lietošanā un parastāko datoru lietotņu izmantošanā kā Eiropā, tā visā pasaulē. Eiropas datorprasmes sertifikāta programmu izplata un pārvalda Eiropas datorprasmes sertifikāta fonds (European Computer Driving Licence Foundation, ECDL-F). ECDL licences īpašniece Latvijā ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA).

ECDL mērķi:

– Paaugstināt Eiropas un visas pasaules pilsoņu zināšanu līmeni informācijas tehnoloģijas jomā, kā arī paaugstināt prasmi personālo datoru lietošanā un biežāk sastopamo datorlietotņu izmantošanā.
– Nodrošināt, ka visi datoru lietotāji izprot, kā vislabāk izmantot datorus un kādas ir datoru izmantošanas priekšrocības.
– Paaugstināt visu to darbinieku produktivitāti, kuriem darbā jālieto dators.
– Nodrošināt labāku atdevi informācijas tehnoloģijas investīcijām.
– Nodrošināt, lai visi cilvēki, neatkarīgi no viņu izglītības līmeņa, iegūtu tādu kvalifikāciju, lai varētu būt pilnvērtīgi informācijas sabiedrības locekļi.

ECDL un e-Citizen mērķauditorija:

– pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki;
– mazie un vidējie komersanti, lielo uzņēmumu darbinieki;
– valsts e-pakalpojumu ieviesēji un lietotāji;
– skolu un augstskolu darbinieki, mācībspēki un audzēkņi;
– seniori, bezdarbnieki un citi iedzīvotāji.

KARTES IEGĀDES UN EKSĀMENU IZMAKSASCENA, EUR ar PVN
ECDL karte22,63
ECDL karte skolēniem, kuri IZM noteiktajā kārtībā skolā kārto Valsts ieskaiti informātikā15,-
ECDL eksāmens9,30
E-Citizen karte15,63
E-Citizen eksāmens9,30

Šobrīd Latvijā ir iespējams pieteikties sekojošiem ECDL testiem šādās programmās:
– ECDL PAMATA (7 moduļi) un ECDL STARTA (4 moduļi)
– ECDL Advance
– E-Citizen

ECDL pamata

ECDL standarts balstās uz to, ka datorlietotājs pazīst noteiktus informācijas tehnoloģijas pamatjēdzienus un viņam ir pamatzināšanas un prasme personālā datora un tā programmatūras lietošanā ikdienas uzdevumu izpildē.
3. modulis (M3) – Tekstapstrāde (MS Word)
4. modulis (M4) – Izklājlapas (MS Excel)
5. modulis (M5) – Datu bāzes (MS Access)
6. modulis (M6) – Prezentācijas (MS PowerPoint)
8. modulis (M8) – Datora lietošanas pamati
9. modulis (M9) – Tiešsaistes pamati
10. modulis (M10) – Sadarbība tiešsaistē

*M1, M2, M7 – izņemti no ECDL sertifikācijas programmas (no 2014.gada 1.oktobra)

ECDL Advanced

Ir augstāka līmeņa programma, kas veidota tiem, kuri veiksmīgi apguvuši ECDL prasmes un vēlas tālāk attīstīt savas datoru prasmes.
– Tekstapstrāde padziļinātā līmenī
– Prezentācija padziļinātā līmenī
– Datu bāzes padziļinātā līmenī
– Prezentācijas lietotne padziļinātā līmenī