Dobeles PIUAC īstenos bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītību). Izmanto iespēju mācīties!

16 janvāris 2023 PIUAC raksta
Iepriekšējā

Lai veicinātu bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros drīzumā uzsāks īstenot jaunu mācību pasākumu “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)”. Tādējādi ar NVA finansiālu atbalstu turpmāk varēs mācīties arī bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie un pašnodarbinātie.

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā piedāvājam apgūt (Sadarbībā ar Jelgavas NVA nodaļu):

Angļu valodas pašpārbaudes tests zināšanu līmeņa noteikšanai pieejams ŠEIT.

Mācības tiek īstenotas, izmantojot kuponu metodi, tās tiks īstenotas vakaros vai brīvdienās. Mācību izdevumi tiks apmaksāti no ESF projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” līdzekļiem.

Ja Jums kā darbiniekiem, vidējā vai vadošā posma speciālistiem viena no darba valodām ir angļu valoda, tad šī ir lieliska iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas, izmantojot ESF projekta finansējumu.

Savukārt, vēršam uzmanību uz nepieciešamību apgūt VALSTS VALODU, kā nosaka:

1) Valsts valodas likuma 6. pants un MK noteikumi Nr. 157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību”, kas stājas spēkā 01.01.2023. 1. pielikumā norādīto “Profesiju grupai (profesijai) nepieciešamais valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi”

2) 2022. gada 24. septembrī stājušies spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas:

 • maina uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtību Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem;
 • paredz to, ka Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas pirms citas valsts pilsonības saņemšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un uzturas Latvijā ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kas saņemta saistībā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 2023.gada 1.septembrim jāiesniedz dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas zināšanu pārbaudi (līmenis A2).
 • ārzemnieki, kas pirms citas valsts pilsonības iegūšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi, pastāvīgās uzturēšanās atļauju turpmāk pieprasa saskaņā ar likumu “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā”.

Šobrīd NVA sistēmā  Dobeles PIUAC ir atvēris četras mācību grupas:

 • Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) (KLĀTIENĒ). Apmācības notiks no 30.01.2023.-05.05.2023.
 • Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) (ATTĀLINĀTI). Apmācības notiks no 31.01.2023.-06.05.2023.
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) (ATTĀLINĀTI). Apmācības notiks no 06.02.2023.-28.04.2023.
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) (KLĀTIENĒ – AUCĒ). Apmācības notiks no 01.02.2023.-30.04.2023.

Precīzāku informāciju par projekta nosacījumiem, mērķa grupām, reģistrāciju un pieteikšanos var iegūt ŠEIT.

Tev varētu arī interesēt

Aucē tiek īstenots LEADER projekts vecākiem

 • 6 janvāris 2023
 • PIUAC raksta
LEADER projekts “Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē” (Nr. 22-06-AL30-A019_2202-000006).
Lasīt vairāk

Projekta ietvaros attīstīti kopīgi amatniecības tūrisma produkti

 • 6 janvāris 2023
 • PIUAC raksta
Projekts “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts LLI-539).
Lasīt vairāk

Nodarbinātības valsts aģentūra organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību ar kuponu metodi

 • 5 janvāris 2023
 • Informatīvi raksti
Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.
Lasīt vairāk

2023. gads Dobeles PIUAC sākas ar pārmaiņām

 • 4 janvāris 2023
 • PIUAC raksta
2022. gads mums nesis dažādas pārmaiņas un izaicinājumus, tomēr esam spējuši tam pielāgoties.
Lasīt vairāk

10. decembrī tika sumināti konkursa “Dobeles novada Gada uzņēmējs” uzvarētāji

 • 27 decembris 2022
 • PIUAC raksta
Dobeles novada pašvaldības konkursa “Dobeles novada Gada uzņēmējs” ietvaros 10. decembrī Dobeles Mūzikas skolas koncertzālē Zinta tika sumināti konkursa uzvarētāji.
Lasīt vairāk