Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdiena, 2018. gada 20. februāris

Projekti - 2006-2014

2006-2014

Atpakaļ

Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā
/Local product development in Mid-Baltics/

 • Fonds: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības Programma 2007.-2013.gadam
 • Projekta iesniedzējs: Zemgales plānošanas reģions
 • Projekta mērķis: stiprināt Zemgales un Ziemeļ-Lietuvas lauku uzņēmējdarbību, paaugstināt vietējo mājražošanas produktu produktivitāti un pieejamību izveidojot iztrūkstošo “zaļo tirdziņu” infrastruktūru 7 pašvaldībās un kopīgu sadarbības tīklojumu un kopīgu Vidus Baltijas produktu mārketinga stratēģiju.
 • Projekta ilgums: 2012.gada augusts - 2014.gada februāris
  Lasīt vairāk

Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un uzņēmēju sadarbību

 • Projekta ilgums: 2011.gada septembris - 2013.gada februāris
 • Kopējais budžets:
 • Fonds: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības Programma 2007.-2013.gadam
 • Projekta iesniedzējs: Zemgales plānošanas reģions
 • Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību Latvijas un Lietuvas reģionos, novēršot šķēršļus tās attīstībai, aktivizējot uzņēmējdarbības vidi un nodrošinot  ilgtspējīgus risinājumus mūžizglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbībai.
  Lasīt vairāk
 • Pētījums par mūžizglītību COOP EDU-SHIP projekta ietvaros
  Pabeigta Pētījuma izstrāde par mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošanu COOP EDU-SHIP projekta ietvaros. Pētījuma ietvaros izstrādātas rekomendācijas mūžizglītības sistēmas attīstībai nākotnē, kas paredz ievērojami palielināt plānošanas reģionu un novadu pašvaldību lomu tajā.
  Lasīt vairāk

Mācīšanas procesa attīstīšana, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīkus
/Information communication technology (ICT) uses/

 • Fonds: Comenius Regio projekts
 • Projekta iesniedzējs: Dobeles novada izglītības pārvalde
 • Projekta mērķis: veicināt radošu, uz IKT balstītu apmācību procesu
 • Projekta ilgums: 2010.gada septembris - 2012.gada aprīlis
 • Raksti par projektu Dobeles PIUAC mājas lapā (1; 2)
  Projekta blogs

Pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstībai Dobeles un Jonišķu rajonos

 • Projekta ilgums: 2009.gads – 2010.gads
 • Kopējais budžets: 187 926 EUR (132 075,14 LVL)
 • Fonds: Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programma „Pārrobežu sadarbība”

Radoša pieaugušo apmācība

 • Projekta ilgums: 2009.gads
 • Kopējais budžets: 2562 EUR (1800 LVL)
 • Fonds: Nordplus Pieaugušo izglītības programma