Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdiena, 2018. gada 20. marts

Kalendārs - Notikumu kalendārs

Notikumu kalendārs

Atpakaļ

26.03.2018

SEMINĀRS Vispārīgā datu aizsardzības regula

Laiks 14:00

Vieta Dobeles PIUAC

Seminārs “Vispārīgā Datu aizsardzības regula”

(komersantiem, uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām) 

 

Līdz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) piemērošanai ir atlikuši vien daži mēneši, kad organizācijām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm to būs  jāpiemēro.

Šis ir pēdējais laiks, lai saprastu organizācijas pašreizējo statusu un īstenotu Vispārīgās datu aizsardzības regulas atbilstībai nepieciešamos pasākumus. Lai atbilstībai veltītie pasākumi tiktu veiksmīgi īstenoti ir svarīga ikviena izpratne par Regulas mērķi un būtību.

 

Dalība seminārā Jums palīdzēs: 

 • IZPRAST Vispārīgā datu aizsardzības regulu jeb Datu regulu, kas aizstās pašreiz spēkā esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu no šī gada 25.maija;
 • IZPRAST Datu regulas piemērošanas principu aspektus, kā arī kādus pasākumus jāveic, lai organizāciju rīcībā esošie personas dati tiktu atbilstoši apstrādi, uzglabāti un pasargāti;
 • IEGŪT atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem kā, piemēram:
 • - kā nodrošināt tiesisku personas datu apstrādi;
 • - kādas ir datu subjektu tiesības;
 • - kādi ir pārziņa/ apstrādātāju pienākumi;
 • - kā nodrošināt personas datu drošību;
 • - kas ir personas datu aizsardzības speciālisti, un kādi ir to pienākumi;
 • - kādus dokumentus organizācijai ir jāsagatavo, lai atbilstu Datu regulai;
 • - raksturīgākie personas datu aizsardzības pārkāpumi;
 • - vai mainīsies pārkāpumu sodi līdz ar Datu regulas piemērošanai.

 

Lektore:

Agnese Boboviča - personas datu aizsardzības speciāliste CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe), Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētāja.

Vairāk nekā 10 gadu pieredze personas datu aizsardzības jomā, kura regulāri papildina savas zināšanas dažādos personas datu aizsardzībai un kiberdrošībai veltītos pasākumos.

 

Dalības maksa - 15 EUR

 

PIETEIKTIES var rakstot e-pastu uz adresi - piuac@dobele.lv vai zvanot pa tālr.63781740, 63781741.