Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdiena, 2018. gada 20. februāris

Kalendārs - Notikumu kalendārs

Notikumu kalendārs

Atpakaļ

13.09.2017

SEMINĀRS

Laiks 10:00

Vieta Dobeles PIUAC

Pārtikas nekaitīguma un drošuma HACCP sistēmas principu ieviešana un nodrošināšana pārtikas nozarē

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) nr. 852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu 5.pants paredz, ka pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki ievieš, īsteno un saglabā, saskaņā ar HACCP principiem izveidotu pastāvīgu procedūru vai procedūras.

 

Semināra tēmas:
1. Pārtikas likumdošanas prasības pārtikas apritē iesaistītajiem ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem
2. Paškontroles, balstītas uz HACCP principiem,  ieviešanas mērķi un etapi
3. Pārtikas piesārņojums, tā vērtēšana un novēršanas iespējas ēdināšanas pakalpojumos
4. HACCP programmas izstrādāšana, ieviešana un uzturēšana

 

Pasniedzēja – Astrīda Mūrniece, sertificēta higiēnas ārste – eksperte, HACCP vadītāja

 

Dalības maksa – 30,- EUR (ar PVN)

 

Semināra ilgums – 6 mācību stundas (no plkst.10.00 - 14.30)

 

Semināra noslēgumā klausītāji saņems apliecību (beztermiņa).

 

PIETEIKTIES pa tālr.63781740 vai e-pastu - piuac@dobele.lv