Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdiena, 2018. gada 20. februāris

Projekti - Aktuālie

Aktuālie

Atpakaļ

Projekts
NODARBINĀTĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA BEZ ROBEŽĀM (BEE, LLI-138)

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. - 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Projekta ilgums: 2017.gada 1.aprīlis - 2019.gada 31.marts

Projekta kopējais budžets: EUR 336 648,66, t.sk. ERAF finansējums EUR 286 151,36

Projekta vadītāja: Brigita Tivča (brigita.tivca@dobele.lv, tālr.63781332)

APRAKSTS par projektu

 

Gala atskaite pētījumam „Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošana pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā”

SIA DEA Baltika gala atskaite Zemgales plānošanas reģionam par Pētījuma „Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošana pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā” izstrādi. Projekta  LLIII-175 „COOP EDU-SHIP”ietvaros.

Lasīt vairāk šeit