Filtrs: Visas aktualitātes

Pieaugušo izglītotāji paaugstināja savas kompetences ERASMUS + projektā

 • 4 decembris 2019
 • Projekti

Laikā no 2019.gada 18.novembra līdz 2019.gada 22.novembrim Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra apmācību speciāliste un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības pieaugušo izglītotāja Ginta Vendele – Renga piedalījās kompetenču paaugstināšanas kursā

Lasīt vairāk

Dobeles PIUAC sadarbībā ar Lietuvas un Baltkrievijas partneriem sāk realizēt jaunu projektu “Zaļā lauksaimniecība bez robežām”

 • 12 marts 2019
 • Projekti

Šī gada februāra beigās programmas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam sākās projekta “Zaļā lauksaimniecība bez robežām” (BAG, Nr. ENI-LLB-1-117) īstenošana.

Lasīt vairāk

Dobeles PIUAC īsteno Erasmus+ projektu

 • 21 novembris 2017
 • Projekti

Profesionālai izglītībai ir izšķiroša nozīme Eiropas ekonomikā gan darbaspēka nodarbinātības veicināšanā, gan to nozaru attīstībai, kuras ir ekonomikas sistēmas pamatā. Lai pilnībā īstenotu un attīstītu

Lasīt vairāk

RADOŠĀS DARBNĪCAS AMATNIEKIEM

 • 14 augusts 2018
 • Projekti

2017.gada pavasarī Dobeles PIUAC, sadarbībā ar Anikščiai mākslas inkubatoru – mākslas studiju un Panevēžas Biznesa centru, uzsāka realizēt pārrobežu projektu “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām”, lai motivētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas un uzlabotu savu produktu konkurētspēju radošās amatniecības materiālu jomās: tekstils, stikls, koks, keramika un papīrs.

Lasīt vairāk

Noslēgušās apmācības Latvijas un Lietuvas amatniekiem

 • 5 jūnijs 2018
 • Projekti

Šī gada janvārī, projekta “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” ietvaros, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā uzsākās apmācības topošiem un jau esošiem mājražotājiem no Latvijas un Lietuvas.  Tajā pulcējās vairāk kā 20 mājražotāji. Viens no projekta mērķiem ir pilnveidot un uzlabot Latvijas-Lietuvas pierobežas biznesa vidi, realizējot apjomīgu 11 dienu apmācību programmu.

Lasīt vairāk

AMATNIEK! Tava iespēja kļūt par zinošāku un veiksmīgāku uzņēmēju!

 • 1 decembris 2017
 • PIUAC raksta

Mūsdienu amatniecības lielākie izaicinājumi uzņēmējdarbībā ir spēcīgā konkurence un pārblīvētā informācijas telpa, kurā ir ļoti sarežģīti “izsisties”. Tirgus nemitīgi attīstās, un patērētāji meklē ne tikai tradicionālus amatniecības darinājumus, bet arī tādus, kam ir inovatīva dizaina un pielietojuma vērtība.
Kā atrasts savu pircēju un spēt pārdot savas idejas un darinājumus? Kā visefektīvāk uzrunāt mērķauditoriju? Kur pārdot un kā pārdot? Kādus nosacījumus diktē tirgus? Šos un citus jautājumus esam apkopojuši mūsu 11 dienu apmācību semināros. Aicinām pieteikties amatniekus projekta “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” aktivitātēs.

Lasīt vairāk