Seminārs NODOKĻU AKTUALITĀTES IIN MAKSĀTĀJIEM (pašnodarbinātajiem, IK, ZS īpašniekiem)

Iepriekšējā Nākamā
Febr.
26
Feb
trešdiena
26.02.2020
10:00 - 14:00 (trešdiena)
Dobeles PIUAC
Lektore - INGUNA LEIBUS,
Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta profesore
20,- EUR (ar PVN)

SEMINĀRA TĒMAS:

1. Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem 2020.gadā
2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma
– saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls;
– pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana;
– izdevumu precizēšana;
– izdevumu ierobežojums gada ienākumu deklarācijā;
– atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana;
– IIN avansa maksājumi.
3. Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
– VSAOI aprēķināšana;
– VSAOI iekļaušana izdevumos.
4. Pievienotās vērtības nodoklis mazajiem uzņēmējiem.
5. Atbildes uz jautājumiem.