Seminārs NODOKĻU AKTUALITĀTES 2019.gadā. PĀRSKATI PAR 2018.gadu

Iepriekšējā Nākamā
Febr.
14
Feb
Ceturtdiena
14.02.2019
10:00 - 14:00 (Ceturtdienās)
Dobeles PIUAC
Lektore - INGUNA LEIBUS,
LLU Finanšu un grāmatvedības institūta profesore
20,- EUR (ar PVN)
vēl 16 brīvas vietas

TĒMAS:

1. Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) par 2018. gadu
– gada pēdējā UIN deklarācija un tās precizēšana;
– UIN atvieglojumi un atlaides.

2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma 2018. gadā
– saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls;
– pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana;
– izdevumu precizēšana;
– izdevumu ierobežojums gada ienākumu deklarācijā;
– atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana;
– IIN likmes;
– IIN avansa maksājumi 2019.gadā.

3. Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
– VSAOI par 2018.gadu
– VSAOI likmes 2019.gadā
– valsts veselības apdrošināšana pašnodarbinātajiem

4. Izmaiņas darba samaksas nodokļu aprēķinā 2019.gadā

5. Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana

6. Atbildes uz jautājumiem

DARBA KĀRTĪBA

Tev varētu arī interesēt