SEMINĀRS Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Iepriekšējā Nākamā
Aug.
28
Aug
trešdiena
28.08.2019
10:00 - 13:00 (trešdiena)
Dobeles PIUAC
Lektore - Astrīda Mūrniece,
sertificēta higiēnas ārste - eksperte
11-, EUR

SEMINĀRA TĒMAS:

  • Vispārīgā daļa (galveno pārtikas apriti reglamentējošo ES un LR normatīvo aktu prasību raksturojums; pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība; pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā)
  • Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums
  • Personāla higiēnas prasības
  • Pārtikas higiēna
    (vispārīgās un īpašās higiēnas prasības; laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā; pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi)