SEMINĀRS Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Iepriekšējā Nākamā
Jūn.
26
Jun
Trešdiena
26.06.2019
10:00 - 13:00 (Trešdienās)
Dobeles PIUAC
Lektore - ASTRĪDA MŪRNIECE,
sertificēta higiēnas ārste - eksperte
11,- EUR (ar PVN)
vēl 11 brīvas vietas

SEMINĀRA TĒMAS:

  • Vispārīgā daļa (galveno pārtikas apriti reglamentējošo ES un LR normatīvo aktu prasību raksturojums; pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība; pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā).
  • Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums.
  • Personāla higiēnas prasības.
  • Pārtikas higiēna (vispārīgās un īpašās higiēnas prasības; laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā; pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi).