Seminārs MEDIJPRATĪBA digitālo algoritmu laikmetā

Iepriekšējā Nākamā
Marts
28
Mar
Ceturtdiena
28.03.2019
10:00 - 16:00 (Ceturtdienās)
Dobeles PIUAC
Lektore - GUNA SPURAVA,
Latvijas Universitātes komunikācijas zinātņu pasniedzēja
Dalība apmaksāta! Dalību apmaksā Dobeles novada pašvaldība
vēl 11 brīvas vietas

Informācijas un tehnoloģiju laikmetā zināšanu sabiedrībā ikvienam indivīdam nepieciešamas kompetences un kritiskā domāšana, kas palīdz analizēt un atšifrēt mediju (gan digitālo, gan tradicionālo) saturu un reklāmas vēstījumus, kā arī mērķtiecīgi navigēt informācijas plūsmā, prast mijiedarboties tiešsaistē, radīt un atbildīgi līdzdarboties satura veidošanā digitālās platformās. 

SEMINĀRA TĒMAS:

 • Izpratne par medijpratību, medijpratības aktualitāte
 • Tradicionālo un digitālo mediju darbības un biznesa pamatprincipi
  Nozīmīgākie mediju tirgus dalībnieki – mediju īpašnieki, auditorija, reklāmdevēji. Mediju (reklāmas) aģentūru loma. Mediju pētījumu aģentūru loma.
 • Mediju lietojums un medijpratība kā dzīves meistarības un dzīves kvalitātes nosacījums
  Medijpratība un emocionālā inteliģence. Digitālā medijpratība un drošumspēja digitālajā vidē.
 • Mediju satura un reklāmu kritiska analīze
  Realitātes konstruēšana tradicionālo un digitālo mediju saturā un reklāmā. Nepieciešamība kritiski analizēt mediju saturu un reklāmas.
  Propaganda un dezinformācija digitālajā vidē. Faktu pārbaude (“Fact Checking”), tiešsaistes resursi faktu pārbaudei.
 • Medijpratība sociālo mediju un dažādu digitālo platformu lietojumā

  Digitālo mediju platformu (“Facebook”, “Instagram” “Youtube”, “Google”, “Netflix”, “Spotify”, “Draugiem.lv” u. c.) biznesa modeļi.
  Uz algoritmiem un mākslīgo intelektu balstītu risinājumu izmantošana sociālajos medijos. Informācijas personalizēšana, tematiski un emocionāli personalizēta satura piegāde sociālo mediju lietotājam. “Facebook”, “Instagram”, “Youtube” algoritmi un to ietekme uz lietotāju informācijas plūsmu. Lietotāju ierobežotās iespējas izprast sociālo mediju algoritmus un mērķtiecīgi navigēt savu informācijas plūsmu. “Cambridge Analytica – Facebook” gadījuma analīze.
  Datu piederības un privātuma aspekti digitālā vidē, sociālo mediju lietojumā. Indivīda drošumspēja digitālā vidē. Galvenie riski, to apzināšanās un novēršana

  Jauno satura radītāju “Influenceru”, “jūtūberu”, blogeru un vlogeru fenomens, to ietekme uz auditoriju, īpaši bērnu, pusaudžu un jauniešu mērķa grupām.

Aicināti piedalīties uzņēmēji, topošie uzņēmēji un citi interesenti.