100K – Datorzinības (bez priekšzināšanām)

Iepriekšējā Nākamā
Marts
1
Mar
piektdiena
01.03.2019 - 11.04.2019
15:00 - 17:50 (pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena)
Dobeles PIUAC
Pasniedzēja - INESE ZVAIGZNONE,
pasniedzēja ar vairāk kā 15 gadu pieredzi

Neformālās izglītības programma bezdarbniekiem

Mācību laiks 01.03.2019. – 11.04.2019.

ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0./15/I/001