Filtrs: Valodas
Valoda ir kulturālas, izglītotas personības izpausmes un eksistences atbalsts! Piesakoties darbam, praksei vai pieredzes apmaiņai vienas vai vairāku svešvalodas zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.
Izglītības programmas nosaukums Mācību stundu skaits
ANGĻU valodas pamati 60 - 120 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary, Lower Intermediate, Intermediate, Higher Intermediate) 80 - 120 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
VĀCU valodas pamati 60 - 120 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
Vācu valoda (sākot no A1 līdz C2 valodas prasmes līmenim) 60 - 120 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
KRIEVU valodas pamati 60 - 120 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
Krievu valoda (sākot no A1 līdz C2 valodas prasmes līmenim) 60 - 120 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
FRANČU valodas pamati 60 - 100 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
Franču valoda (sākot no A1 līdz B2 valodas prasmes līmenim) 60 - 100 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
ITĀĻU valodas pamati 60 - 100 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
Itāļu valoda (sākot no A1 līdz B1 valodas prasmes līmenim) 60 - 100 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
SPĀŅU valodas pamati 60 - 100 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
Spāņu valoda (sākot no A1 līdz B2 valodas prasmes līmenim) 60 - 100 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
ZVIEDRU valodas pamati 60 - 100 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
Zviedru valoda (sākot no A1 līdz B2 valodas prasmes līmenim) 60 - 100 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
LATVIEŠU valoda (pamata, vidējais valsts valodas prasmes līmenis, mācību valoda - angļu) 60 - 80 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
Latviešu valoda (pamata, vidējais valodas prasmes līmenis, mācību valoda - krievu) 60 - 80 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Apraksts

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties
Latviešu valoda (augstākais valodas prasmes līmenis, mācību valoda - krievu) 60 - 100 mācību stundas
SkatītAizvērt

Programmas apraksts:

Sīkāka informācija dokumentā:

Pieteikties